วันที่ 1 มีนาคม 2561 สสท. ปิดทำการ (วันมาฆบูชา)

วันที่ 1 มีนาคม 2561 สสท. ปิดทำการ
(วันมาฆบูชา)