วันที่ 29 มิถุนายน 2561 สสท. ปิดทำการ เนื่องจากจัดกิจกรรมภายใน

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 สสท. ปิดทำการ เนื่องจากจัดกิจกรรมภายใน