ส.ส.ท. ปิดทำการวันหยุดปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

ส.ส.ท. ปิดทำการวันหยุดปีใหม่
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562