เบอร์โทรติดต่อ 02-7173000-29 ขัดข้องชั่วคราว รบกวนติดต่อที่เบอร์ 092-2466726-32 แทนชั่วคราว

ประกาศแจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้อง

ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าระบบโทรศัพท์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สาขา 1 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ หมายเลข 02-7173000-29 ขัดข้องไม่สามารถใช้การได้

ทางสมาคมฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับลูกค้าท่านใดต้องการติดต่อ
กรุณาติดต่อที่หมายเลข 092-2466726 ถึง 32 ก่อน เป็นการชั่วคราว