ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ : TPA Calibration

บริการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

สาขาที่เปิดให้บริการ

 1. Blood Pressure Simulator / NIBP Analyzer
 2. Electrical Safety Analyzer
 3. Infusion Pump, Syringe Pump
 4. Patient / ECG Simulator
 5. Fetal Simulator
 6. Multiparameter Simulator /Parameter Tester
 7. Parameter Tester
 8. SpO2 Analyzer / Pulse Oximeter Simulator
 9. Vital Signs Simulator
 10. Defibriilator Analyzer
 11. Gas Flow Analyzer

ขอบข่ายการสอบเทียบ