Japanese Page

พนักงานประสานงานโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง


สถานที่ทำงาน: สาขา พัฒนาการ

รายละเอียดงาน

1. ประสานงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่นการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ ลูกค้า, การสำรวจ รวบรวมรายชื่อวิทยากรรายใหม่, สำรวจสถานี่อบรมสัมมนาใหม่, รวบรวมข้อมูลความ เคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน
2. ประสานงานการจัดฝึกอบรมของแผนกบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่
3. ช่วยประสานงานโครงการวัดสร้างสุข (โครงการร่วมมือระหว่าง ส.ส.ท. และ สสส)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไป การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

 • อายุ 22-30 ปี

 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office, Internet

 • มีทักษะการพิมพ์ดีด ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

 • มีทัศนคติที่ดีในงานบริการ มีบุคลิกภาพคล่องแคล้ว ใฝ่ศึกษาหาความรู้

 • มีความอดทนต่อแรงกดดัน และมีภาวะผู้นำ

 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง

 • สามารถทำงานในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ได้

 • กรอกใบสมัครงานออนไลน์ Download ใบสมัคร
  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครงานได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  สำนักงานสุขุมวิท
  5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ดูแผนที่
  โทรศัพท์ 0-2258-0320-5 (ต่อ 1116)
  E-Mail: career@tpa.or.th
  สำนักงานพัฒนาการ
  534/4 ซอยพัฒนาการ 18 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดูแผนที่
  โทรศัพท์ 0-2717-3000 (ต่อ 255)
  E-Mail: career@tpa.or.th

  << กลับหน้าแรก ตำแหน่งงาน ส.ส.ท.