Japanese Page

หัวหน้างานสมาชิก จำนวน 1 ตำแหน่ง


สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ที่ สุขุมวิท

รายละเอียดงาน

- ดำเนินการรับสมัครและต่ออายุให้กับสมาชิกสมาคม - ดูแลและพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกสมาคม - ประสานงานจัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับงานสมาชิกสมาคม - ประสานงานส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สมาชิกสมาคม - ดำเนินการจัดการบริการต่างๆเกี่ยวกับสมาชิกสมาคม - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและสมาชิกสมาคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ ชาย หรือ หญิง - สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน - วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
กรอกใบสมัครงานออนไลน์ Download ใบสมัคร
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สำนักงานสุขุมวิท
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ดูแผนที่
โทรศัพท์ 0-2258-0320-5 (ต่อ 1116)
E-Mail: career@tpa.or.th
สำนักงานพัฒนาการ
534/4 ซอยพัฒนาการ 18 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดูแผนที่
โทรศัพท์ 0-2717-3000 (ต่อ 255)
E-Mail: career@tpa.or.th

<< กลับหน้าแรก ตำแหน่งงาน ส.ส.ท.