ตำแหน่งงานน่าสนใจ: หัวหน้างานแผนกจัดสรรทรัพยากรการผลิต (งานจัดซื้อ) (ทำงานประจำที่โรงงานอ่อนนุช กทม.) บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด

日本語ページ

หัวหน้างานแผนกจัดสรรทรัพยากรการผลิต (งานจัดซื้อ) (ทำงานประจำที่โรงงานอ่อนนุช กทม.) จำนวน 1 ตำแหน่ง

บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด


บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด รับสมัครหัวหน้างานแผนกจัดสรรทรัพยากรการผลิต (งานจัดซื้อ) (ทำงานประจำที่โรงงานอ่อนนุช กทม.) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งนี้ลงประกาศตั้งแต่วันที่: 27 พฤศจิกายน 2560


รายละเอียดงาน

บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ มามากกว่า 40 ปี เช่น ชุดให้เลือด ชุดให้น้ำเกลือ สายให้อาหาร สายดูดเสมหะ ถุงปัสสาวะ ฯลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP  สินค้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ร้สเซีย ญี่ปุ่น ฯลฯ ปัจจุบันบริษัทได้ขยายการผลิต จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การจัดการ, บริหารธุรกิจ ,โลจิสติกส์   
  • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการประสานงานเป็นอย่างดี
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Excel ,Word,Power point ได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ พูด อ่าน และเขียน ได้ดี 
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้านงานจัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดูแลระบบงานเอกสารส่วนงานจัดซื้อ พร้อมทั้งควบคุมขั้นตอนการเดินเอกสารให้ได้ตามที่กำหนด
  • ติดตามการบันทึกข้อมูลต่างๆทั้งลูกค้าภายในและ Vendor

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ   
เบี้ยขยัน , ชุดยูนิฟอร์ม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสุขภาพกลุ่ม,  เงินช่วยเหลือจัดพิธีสมรส , เงินช่วยเหลือจัดพิธีศพ , ตรวจสุขภาพประจำปี , ข้าว(ฟรี) , ค่าอาหาร, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ,ท่องเที่ยวประจำปี, โบนัสตามผลประกอบการ


ติดต่อ/สมัครได้ที่

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม มาสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงานมาที่

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด  เลขที่ 665  ถนนอ่อนนุช  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  10250
โทรศัพท์ 02-311-5737 ต่อ 104   Email : hrd@meditek-thailand.com


ดูตำแหน่งงานอื่น