ตำแหน่งงานน่าสนใจ: รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

日本語ページ

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง จำนวน 9 ตำแหน่ง

โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)


โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) รับสมัครรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง จำนวน 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งนี้ลงประกาศตั้งแต่วันที่: 29 พฤศจิกายน 2560


รายละเอียดงาน

บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ประกาศรับสมัครงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ตำแหน่ง Sales Executive
 2. ตำแหน่ง Inteior Designer
 3. ตำแหน่งประสานงานฝ่ายต่างประเทศ
 4. ตำแหน่ง Sales Designer
 5. ตำแหน่งพนักงานขายประจำโชว์รูม (เฟอร์นิเจอร์)
 6. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายโชว์รูม (เฟอร์นิเจอร์)
 7. ตำแหน่งวิศวกรเทคนิคประจำห้องทดสอบมาตรฐานสินค้า
 8. ตำแหน่ง 3D Visualize
 9. ตำแหน่ง SALES SUPPORT

Sales Executive

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการ 1 ปี ขึ้นไป
 • สนใจงานด้านเฟอร์นิเจอร์ ชอบการออกแบบตกแต่งบ้าน
 • สามารถอ่านแบบเฟอร์นิเจอร์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

Inteior Designer

 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน / ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบได้ เช่น Autocad, 3ds Max, SketchUp ,Photoshop เป็นต้นฯ

ลักษณะงาน

 • ดูแลออกแบบจัดวางเฟอร์นิเจอร์เขียนภาพ 3D ให้กับลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาแนะนำในการตกแต่งและเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้า

ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานฝ่ายต่างประเทศ 1-2 ปี
 • สามารถสื่อสารอังกฤษได้ พูด อ่าน เขียน ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office และ Power Point ได้เป็นอย่างดี

Sales Designer

 • ปริญญาตรีสาขาออกแบบตกแต่งภายในหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สนใจงานขายและชอบงานบริการ

ลักษณะงาน

 • ต้อนรับลูกค้าและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
 • สามารถให้คำแนะนำและออกแบบวางแปลนให้แก่ลูกค้ารวมทั้งรับผิดชอบยอดขาย

พนักงานขายประจำโชว์รูม (เฟอร์นิเจอร์)

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีความสนใจด้านงานขาย)
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ต้อนรับลูกค้าในโชว์รูม นำเสนอขายสินค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการฝ่ายขายโชว์รูม (เฟอร์นิเจอร์)

 • ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโชว์รูม 5 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • วางแผน ควบคุม บริหารงานโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวให้บรรลุเป้าหมาย
 • บริหารทีมงานเพื่อรองรับนโยบายของบริษัท

วิศวกรเทคนิคประจำห้องทดสอบมาตรฐานสินค้า

 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม สาขาอุตสาหการ, วิศวกรรมการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านงานทดสอบ Meterial, Product, Fitting 1-5 ปี
 • มีความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ และการใช้เครื่องมือทดสอบ

ลักษณะงาน

 • ทำการทดสอบ Material , Product , Fitting ตามความต้องการของหน่วยงาน
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูล เอกสารให้กับห้องทดสอบและผู้เกี่ยวข้อง

3D Visualize

 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน / ออกแบบสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนภาพ Prespective 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบได้ เช่น 3ds Max ,  Photoshop , Illustrator

ลักษณะงาน

 • เขียนภาพ Perspective งานโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • เขียน Animation งานโครงการ

SALES SUPPORT

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานฝ่ายขาย 1-2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office  ได้เป็นอย่างดี ใช้สูตรคำนวนได้คล่อง

ลักษณะงาน

 • จัดทำเอกสารประกอบการเสนอราคาให้กับลูกค้าทั่วไป
 • ประสานงานและสนุบสนุนงานให้กับฝ่ายขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ/สมัครได้ที่

Tel: 0-2094-9600 ext.9894/9837
Website: www.modernform.co.th
E-Mail: human_resource@modernform.co.th
Facebook Page: Modernform Career


ดูตำแหน่งงานอื่น