หลักสูตร PLANT DIRECTOR
รุ่น 3

เรียนรู้วิสัยทัศน์ เปิดมุมมองรอบด้าน จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์
นำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

หลักสูตรคุณภาพแน่นเต็ม 6 วัน (22,29 ก.ย./6,12,19,20 ต.ค.60)
ณ โรงแรม เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถ.ศรีนครินทร์


รายชื่อวิทยากร สำรองที่นั่งออนไลน์ ความเห็นจากผู้อบรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-7173000-29 ต่อ 793 (คุณขันทอง), 790 (คุณพรรณศิริ) e-mail : khanthong@tpa.or.th, phansiri@tpa.or.th

คณะวิทยากรกำหนดการ
... ... ...
(Day 1) 22 กันยายน 2560
09.00 - 09.30 น. Registration and Coffee break
09.30 - 10.00 น. Network Communication
10.00 - 12.00 น. Business Dialogue
13.00 - 16.00 น. Leadership for Plant Director
16.00 - 18.00 น. Welcome Drink Party for Executive Management
... ... ...
(Day 2) 29 กันยายน 2560
09.00 - 12.00 น. Think out of the box
13.00 - 16.00 น. New Product & Process Development and Innovation for Business Growth
... ...
(Day 3) 6 ตุลาคม 2560
09.00 - 12.00 น. Global and Business Trend in 2020
13.00 - 16.00 น. Strategic Thinking
... ...
(Day 4) 12 ตุลาคม 2560
09.00 – 12.00 น. Automation and Internet of Things
13.00 – 16.00 น. Smart Factory
...
(Day 5) 19 ตุลาคม 2560
09.00 - 12.00 น. 3T Model of Management (TQM-TPM-TPS)
13.00 - 16.00 น. How to Implementation and Integration 3T Model with Current System
...
(Day 6) 20 ตุลาคม 2560
09.00 -12.00 น. Smart Logistics and Supply Chain
13.00 -16.00 น. World Class Business Indicator and Best Practice
16.00 -16.30 น. Plant Director Wrap up
16.30 -19.00 น. Dinner Party for Executive Management

คณะวิทยากร

...ดร.ปรอง กองทรัพย์โต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด
...คุณพิภพ วิวัฒนะประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973) จำกัด
...รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง
...ดร.กฤษณ์ จงสฤษดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด
...คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีนา จำกัด (มหาชน)
...คุณเฉลิมชัย แพทริคไชยวุฒิ ที่ปรึกษาโครงการและประสานงาน โรงงานอุตสาหกรรม (ไทย-เยอรมัน) บริษัท อิเลคทรอเมติก อีจี จำกัด
...คุณวสันต์ เบนซ์ทองหล่อ ประธานเบนซ์ทองหล่อกรุ๊ป
...คุณฟูจิ ฟูจิซากิ ผู้ก่อตั้งและดำเนินรายการ "ดูให้รู้" ออกอากาศช่อง Thai PBS
...รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
...คุณกมล ชุติพงศ์นาวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอ็ม เอฟ จำกัด
...ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
...คุณสุพัฒน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ อดีตผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม จากรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

...คุณชลธิศ ณ พัทลุง

ต้องยอมรับว่าบางครั้งความรู้ล้าสมัย พอได้ฟังก็ได้เกิดวิสัยทัศน์ ขอขอบคุณทาง ส.ส.ท. ที่มีหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยและเป็นหลักสูตรที่เราขาดอยู่ เพื่อให้เราและประเทศไทยได้พัฒนาต่ออยู่ในสังคมโลกได้

...คุณชำนาญ ดวงใส

สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจเป็นการส่วนตัวก็คือ ที่ผ่านมาผมก้มหน้าก้มตาทำงานโดยที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลย หลักสูตรนี้ทำให้ผมเงยขึ้นมาแล้ว ทำให้ผมรู้ว่าหลายๆ อย่าง มันเปลี่ยนไปแล้ว หลักสูตรนี้ทำให้ผมมั่นใจว่าอย่างน้อยสิ่งที่จะก้าวไปข้างหน้ายังมีครูมีอาจารย์

...คุณประเจิด สาระดิษฐ์

หลักสูตรนี้ทำให้ผมเข้าใจผู้บริหารของผมเองมากขึ้น ว่าทิศทางของโรงงานที่ผู้บริหารทำไป ไม่ว่าจะเป็น ERP, TQM, TPS, TPM หรือแม้แต่ 4.0 ที่เขาพยายามจะขึ้นคลาวน์เขาทำไปเพื่ออะไร

...คุณปิยุรัช สุภารัตน์

สิ่งที่ผมได้รับคือ มุมมองที่อาจารย์หลายท่านมาถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งที่โรงงานของผมกำลังปรับปรุงหลายๆ ตัว เป็นการปรับปรุงโดยไม่รู้ว่าหลักการเป็นอย่างไร แต่เราคิดว่าอย่างนี้น่าจะถูก เราเลยรับรู้ว่าวิธีนี้คือวิธีที่ควรจะทำ หรือนำไปปรับปรุงอย่างไร คอร์สนี้ช่วยผมได้เยอะมาก อีกเรื่องหนึ่งคือ ผมได้รู้จักพี่ๆ ทุกคน พี่ๆ ทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักมาก


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  1. กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
  2. ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)
  3. ผู้จัดการฝ่ายหรือผู้จัดการอาวุโส (Senior Manager)
อัตราค่าลงทะเบียน
  • สมาชิก 38,000 + 2,660 (Vat 7%) = 40,660 บาท
  • บุคคลทั่วไป 44,000 + 3,080 (Vat 7%) = 47,080 บาท

พิเศษ ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กันยายน 2560 ลด ท่านละ 2,000 บาท ก่อน VAT


สำรองที่นั่งออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดโบรชัวร์รายละเอียด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-7173000-29 ต่อ 793 (คุณขันทอง), 790 (คุณพรรณศิริ) e-mail : khanthong@tpa.or.th, phansiri@tpa.or.th

คำสำคัญ: อบรม Plant Director อบรม Factory Management อบรม Plant Management Manufacturing Management อบรมผ่านประสบการณ์