˹ѡ ǡѺ ... Ҫԡ ... ԡ͹Ź 觪͹Ź 駤 Դ... Ἱ  
  สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  วารสาร Kaizen
 
 
วารสารฉบับปัจจุบัน
:: ฉบับที่ 138 ประจำเดือน March 2018 
 
 
:: บทบรรณาธิการ
ไคเซ็น มีเป้าหมายหนึ่ง คือ ทำให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ เพราะว่าโดยปกติในที่ทำงาน หากเกิดปัญหา สิ่งขัดข้อง ข้อ บกพร่องขึ้น มักจะมีคำแก้ตัวว่า ?ไม่รู้? ซึ่งเป็น คำแก้ตัวที่ ใช้ได้เสมอ และไม่ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง ดังนั้น การเริ่มทำกิจกรรม ไคเซ็น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ เรียนรู้ เพื่อที่จะ ?เข้าใจ? แล้ว ?ทำได้? นำไปสู่ ?การทำ? เมื่อเริ่มทำ ไคเซ็น ก็จะต้องเริ่มเรียนรู้ว่า สิ่งที่ปกติ กับ สิ่งที่ผิดปกติ โดย ทั่วไปความเคยชินทำให้คิดว่าทุกอย่างปกติ ถูกต้อง พนักงานที่คุ้นเคยกับเครื่องจักรที่เสียงดังก็คิดว่านั่นคือ เรื่อง ปกติธรรมดา ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ วิธีการแก้ปัญหา คือ เอา ear bug มาปิดหู ก็จะไม่หนวกหูเสียงดัง ในสำนักงาน เช่น งานบัญชี มีเอกสารอยู่มากมาย โดยทั่วไปก็มักคิดว่างาน ประเภทนี้เกี่ยวกับเอกสารก็ต้องมีเอกสารกระดาษมาก เป็น ปกติธรรมดา หนทางแก้ไข คือ การขยายพื้นที่วาง ซึ่งนั่นไม่ ได้แก้ไขปัญหาที่แท้จริง เพราะหากว่า ไม่สามารถขยาย พื้นที่ได้ ก็จะเห็นกองกระดาษวางในระดับที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ดัง นั้น เมื่อเริ่มเรียนรู้ การทำไคเซ็น ก็จะพบว่าสิ่งที่ไม่สามารถ ทำได้นั้นก็จะทำได้ จะนำไปสู่การทำหรือการแก้ไขปัญหา ที่ ถูกต้อง อย่างแท้จริง อีกนัยหนึ่งของการทำไคเซ็น คือ การ เปลี่ยนความคิดของเราให้มุ่งค้นหา สิ่งที่ผิดปกติ ในงาน ประจำวัน เพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ งานสำนักงานที่มัก จะมองไม่เห็นความผิดปกติ เหมือนกับ หน้างานการผลิต เช่น เครื่องจักรเสียงดัง ร้อน สะดุด หยุด บ่อย ๆ ซึ่งสามารถวัดประสิทธิภาพของงานได้ จุดเริ่มต้น ของการทำไคเซ็นงานสำนักงานที่ดีที่สุด คือ การทำ 5ส ซึ่ง จากมุมมองของ 5ส นี้ สามารถทำให้มองเห็นจุดที่ปกติหรือ ไม่ปกติได้ | ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด


:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 137 ประจำเดือน
February 2561
  

ฉบับที่ 136 ประจำเดือน
มกราคม 2561
  

ฉบับที่ 135 ประจำเดือน
ธันวาคม 2560
  

ฉบับที่ 134 ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2560
  
 

ฉบับที่ 133 ประจำเดือน
ตุลาคม 2560
  

ฉบับที่ 132 ประจำเดือน
กันยายน 2560
  

ฉบับที่ 131 ประจำเดือน
สิงหาคม 2560
  

ฉบับที่ 130 ประจำเดือน
กรกฎาคม 2560
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1720 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: kaizen@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1720 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: kaizen@tpa.or.th

 
 
 

Home | About | Member