หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
  สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  วารสาร Kaizen
 
 
วารสารฉบับปัจจุบัน
:: ฉบับที่ 137 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
 
 
:: บทบรรณาธิการ
การทำไคเซ็น นั้น โดยทั่วไปมักจะพบมากที่หน้างานการ ผลิตแน่นอน เพราะจุดเริ่มต้นของไคเซ็นนั้นมาจากสิ่งที่มอง เห็นจับต้องได้ง่าย ซึ่งทำให้เห็นภาพการทำไคเซ็นได้ง่าย ทำให้เข้าใจว่า ในธุรกิจอื่น ๆ ไม่ค่อยจะทำไคเซ็นกัน แต่ แท้จริงแล้ว ธุรกิจด้านการบริการ ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า อุตสาหกรรมด้านการผลิต ทั้งในด้านสัดส่วนต่อรายได้ ประชาชาติ จำนวนคนที่ทำงานอยู่ในแต่ละธุรกิจ อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ธุรกิจด้านบริการ เช่น ร้าน อาหารภัตตาคาร โรงแรม การรถไฟ ไปรษณีย์ การขนส่ง การบริการโทรคมนาคม การค้าปลีก ฯลฯ เหล่านั้นมีรูปแบบ ที่แตกต่างกันมากมาย และแตกต่างจากอุตสาหกรรมการ ผลิต ที่สำคัญคือ ธุรกิจบริการนี้ มีความซับซ้อนกว่า เพราะ เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน (ไม่เหมือน อุตสาหกรรมบริการ ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ เครื่องจักร หรือสิ่งของ) ดังนั้น จึงมีความต้องการที่หลาก หลาย เพราะจิตวิทยา พฤติกรรมของแต่ละคนนั้นแตกต่าง กัน ผู้ให้บริการต้องให้บริการที่ดี เป็นที่พอใจของผู้รับบริการ ซึ่งระดับความพอใจนั้นอาจจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ อย่างไรก็ตาม มี 2-3 ประเด็นที่เป็นจุดร่วมในเรื่องความ ต้องการของผู้รับบริการ นั่นคือ 1.ความสะดวก 2. ความ สบาย 3. ความรวดเร็ว ความสะดวก หมายถึง ผู้รับบริการจะ เข้าถึงได้ง่าย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม สามารถรับ บริการหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ในขณะที่ ความสบาย นั้น อาจจะหมายถึง ความสะอาด ความหรูหรา ความไม่อึกทึก ความเงียบสงบ รวมถึงบรรยากาศต่างๆ ส่วน ความรวดเร็ว นั้น ก็คือ การที่ผู้รับบริการไม่ต้องรอนาน ในการรับบริการ ซึ่งมีขีดจำกัดในการรอ ว่าจะนานเท่าไร อย่างไรก็ตาม ยังมัก คิดกันว่าการที่มีคุณภาพการบริการที่ดีนั้น จะต้องมีต้นทุนที่ สูง ซึ่งขัดกับหลักการของไคเซ็นที่ถูกต้อง ที่มุ่งเน้นคุณภาพดี และต้นทุนที่ต่ำต่างหาก


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด


บทคัดย่อ
1. Special Scoop 1 : ขุดหลักการสำคัญขึ้นมาเป็นไอเดียในการทำไคเซ็น ! ยินดีต้อนรับสู่คณะทัวร์ ตามหาไคเซ็น
  - เดินทาง
- เที่ยวเล่น
- รับประทาน
- จับจ่าย
-พักแรม
โกลเด้นวีค วันหยุดยาวที่เรารอคอย เรื่องงานลืมไปให้หมด อยากจะสนุกสนานให้เต็มที่ แต่ถึงอย่างไรก็ อย่าลืมเรื่องไคเซ็นนะ ! ในสถานที่ต่าง ๆ ที่เราเยี่ยมกราย ไม่ว่าจะเพื่อ เดินทาง เที่ยวเล่น รับประทาน จับจ่าย หรือ พักแรม พวกเราจะได้เห็นไคเซ็นผ่านเข้าตามากมาย
ถ้าพบเจอละก็ เอาสมาร์ทโฟนถ่ายรูปแช้ะเลย ! ในวันหลัง ถ้าเราค่อย ๆ ขุดหาหลักการสำคัญของไคเซ็นออกมาจากรูปที่ถ่าย รับรองว่า จะต้องได้ไอเดียไคเซ็นดี ๆ มาใช้ในที่ทำงานของตัวเองแน่ !
เอาละ เริ่มออกเดินทางตามหาไคเซ็นกันเ
 
2. ตอบตรงเป้ากับไคเซ็น : แยกแยะ ยากว่า นี่ เป็นตัวงาน หรือ เป็นไคเซ็น
  ควร แยกแยะ - ตัดสิน ด้วย มาตรวัด ที่เรียกกันว่า วัตถุประสงค์ของงาน กับ วิธีการ
ไม่มีอะไรจะว่างเปล่าเท่ากับการถกเถียงที่ไม่มี เกณฑ์การตัดสิน อีกแล้ว ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า การยืนกราน แค่ - ความคิด อย่างเดียวว่า
“ฉันคิดอย่างนี้”
“ผมไม่คิดอย่างนั้นนะ”
ก็เหมือนคุยกันคนละเรื่อง กลายเป็นเส้นขนาน ไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิด
 
:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 136 ประจำเดือน
มกราคม 2561
  

ฉบับที่ 135 ประจำเดือน
ธันวาคม 2560
  

ฉบับที่ 134 ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2560
  

ฉบับที่ 133 ประจำเดือน
ตุลาคม 2560
  
 

ฉบับที่ 132 ประจำเดือน
กันยายน 2560
  

ฉบับที่ 131 ประจำเดือน
สิงหาคม 2560
  

ฉบับที่ 130 ประจำเดือน
กรกฎาคม 2560
  

ฉบับที่ 129 ประจำเดือน
มิถุนายน 2560
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1720 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: kaizen@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1720 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: kaizen@tpa.or.th