หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
  สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  วารสาร Kaizen
 
 
วารสารฉบับปัจจุบัน
:: ฉบับที่ 135 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 
 
 
:: บทบรรณาธิการ
Keyword สำคัญของความล้มเหลวของการทำไคเซ็น คือ มักจะบอกว่า ไม่มีเวลา ไม่มีเงินทุน ไม่มีไอเดียต่าง ๆ นานา ในอดีตปรมาจารย์ไคเซ็นเคยกล่าวไว้ว่า “คน ที่บอกว่า ไม่มีเวลา ทำอะไรไม่ได้” นั้น “ต่อให้มีเวลา ก็ ทำอะไรไม่ได้เหมือนกัน” คนที่บอกว่า ไม่มีเงินทุน ทำ อะไรไม่ได้นั้น ต่อให้มีเงินทุนก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะ ไม่คิดจะทำ หาคำแก้ตัวว่าไม่มีเวลาอีก เป็นต้น จึงมัก คิดว่า ไคเซ็นนี้ ยากลำบาก ยุ่งยาก ไม่เข้าใจ ดังนั้น จึง มี “คาราคุริไคเซ็น” ที่ทำได้ง่าย ๆ ใช้ไอเดียง่าย ๆ เลียนแบบคนอื่น ก็ได้ ไม่ต้องเสียเงินมาก คิดอะไรขึ้น ได้ให้ทำทันที ที่สำคัญนั้นจะต้องเริ่มจากการมีจิตสำนึก ต่อปัญหา คิดว่าปัญหา คือ ปัญหา อย่ามองข้ามหรือ ละเลยสิ่งที่เป็นปัญหา ซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้นชิน ไม่ คิดจะทำไคเซ็นเพื่อให้ดีขึ้น ต่อไปคือ การมีจุดมุ่งมั่นที่ จะบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาให้หมดไป หรือ อย่างน้อยก็ปรับปรุงให้ดีขึ้น เรามักจะคิดว่า ถ้าจะ แก้ไขปัญหาแล้ว จะต้องแก้ไขปัญหาแบบถอนรากถอน โคน (ปฏิรูป) แต่แนวคิดแบบ “คาราคุริไคเซ็น” นั้น เป็นการปรับปรุงทีละเล็กละน้อย ทำหลาย ๆ ครั้ง กำหนดเป้าหมายระยะยาว แล้วค่อย ๆ ทำ ในอีกด้าน หนึ่ง การที่จะธำรงรักษาความมุ่งมั่นในการทำการไค เซ็นนั้น ผู้บังคับบัญชาระดับสูง (Top Management) จะต้องให้ความสำคัญ ให้การดูแลเอาใจใส่ ให้กำลังใจ อาจจะเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ การชมเชย การมอบเกียรติบัตร ที่ทำให้ผู้ทำเกิดความภูมิใจ เห็น ความสำคัญของการทำไคเซ็น จึงเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ | ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด


:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 134 ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2560
  

ฉบับที่ 133 ประจำเดือน
ตุลาคม 2560
  

ฉบับที่ 132 ประจำเดือน
กันยายน 2560
  

ฉบับที่ 131 ประจำเดือน
สิงหาคม 2560
  
 

ฉบับที่ 130 ประจำเดือน
กรกฎาคม 2560
  

ฉบับที่ 129 ประจำเดือน
มิถุนายน 2560
  

ฉบับที่ 128 ประจำเดือน
พฤษภาคม 2560
  

ฉบับที่ 127 ประจำเดือน
เมษายน 2560
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1720 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: kaizen@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1720 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: kaizen@tpa.or.th