หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
  สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  วารสาร Kaizen
 
 
วารสารฉบับปัจจุบัน
:: ฉบับที่ 124 ประจำเดือน มกราคม 2560 
 
 
:: บทบรรณาธิการ
มักจะกล่าวกันเสมอว่า เป็นเรื่องที่ยากที่จะเริ่มต้นทำไค เซ็น ในหลาย ๆ ที่ มักจะคิดกันว่า จะต้อง ทำไคเซ็นก็ ต่อเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องทำไค เซ็น แต่ในความเป็นจริง ไม่มีที่ใด ที่ไม่มี ปัญหา เพียง แต่ว่า ไม่ได้รับรู้ถึงปัญหา หรือปัญหานั้นซ่อนเร้นอยู่ แต่มองไม่เห็น โดยเฉพาะงานที่ไม่ใช่ งานการผลิต เช่น งานสนับสนุนยิ่งมองเห็นปัญหาได้ยาก เพราะไม่มี สิ่งที่จับต้องได้หรือมองเห็นได้ (Visible, Touchable) แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีปัญหา เพียงแต่ไม่ได้รับรู้ถึงปัญหาเท่านั้นเอง ในบาง สถานที่ ผู้บังคับบัญชาจะพยายามสร้างให้เห็นปัญหา โดยการ เพิ่มเป้าหมายให้สูงขึ้น เป็นต้นว่า ทำงานให้ เร็วขึ้น ทำงานให้มีสิ่งผิดพลาดน้อยลง มีต้นทุนที่น้อยลง ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพิเคราะห์ และค้นหาปัญหา นั่นเอง ในภาษาของไคเซ็นนั้น มีคำอยู่ 3 คำ คือคำว่า Chakugan แปลว่า ใส่สายตาลงไป Chakusou แปล ว่า ใส่ความคิดลงไป และ Chakushu แปลว่า ใส่มือลง ไป หากสรุปเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น ก็คือ 1. การ ค้นหาปัญหา (มีมุมมอง) 2. การหาไอเดีย (มีแนวคิด) และ 3. การลงมือทำ ปฏิบัติจริง ในการ ค้นหาปัญหา นั้น หากทำงานในสถานที่ที่มีความคุ้นเคยกับงานมา นาน จนกระทั่งมีความรู้สึกว่า เป็นเรื่อง ปกติธรรมดา ในการทำงาน ถึงแม้จะมีปัญหาก็ไม่รู้สึกถึงปัญหา เป็นต้นว่า ทำงานแล้วเกิดของเสีย ก็คิดว่า การเกิดของ เสียนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่เคยคิดว่า สามารถลด ของเสียลงได้ จนกระทั่งมีคำสั่ง ออกมาว่า ให้ลดของ เสียให้น้อยลง จึงเริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาแล้ว ต้องรีบหาวิธี การแก้ไขปัญหา ซึ่งนั่นคือ จุดเริ่มต้นของการไปสู่การ ทำไคเซ็น | ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด
คำคมไคเซ็น
     Next One (เรื่องต่อไป)
โดย : (ชาร์ลี) แชปลิน (ดาราตลก ผู้กำกับ)
5
ไอเดียเต็มเปี่ยม
     ไฟฟ้ายอดนิยม
โดย : การ์ตูน/อาอิ อิเคดะ
6
หน้าเปิด
     9 มุมมองที่ทำให้เกิดแนวคิด ! เช็กลิสต์ของออสบอร์น
โดย :
7
Special Scoop 1
     คำอธิบาย Special Scoop 1 การยืมภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ
โดย :
8
     คำอธิบาย Special Scoop 2 การนำวิธีสร้างสรรค์ไอเดียมาใช้ในการกระตุ้นหาแนวความคิดในการทำไคเซ็น
โดย :
10
     เช็กลิสต์ของออสบอร์น : 1 ปรับใช้ เอาไปใช้อย่างอื่นได้หรือไม่
โดย :
12
     เช็กลิสต์ของออสบอร์น : 2 ประยุกต์ใช้ ยืมไอเดียอื่น ๆ มาใช้ได้หรือไม่
โดย :
14
     เช็กลิสต์ของออสบอร์น : 3 ปรับเปลี่ยน สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
โดย :
16
     เช็กลิสต์ของออสบอร์น : 4 ขยาย หากทำให้ใหญ่ขึ้น ? (เพิ่มเติม ทำให้แข็งแกร่ง)
โดย :
20
     เช็กลิสต์ของออสบอร์น : 5 ย่อ หากทำให้เล็กลง ? (ตัดทอน เรียบง่าย)
โดย :
22
     เช็กลิสต์ของออสบอร์น : 6 ทดแทน มีสิ่งอื่นทดแทนได้หรือไม่ ?
โดย :
24
     เช็กลิสต์ของออสบอร์น : 7 สับเปลี่ยน ลองสับเปลี่ยนดู ?
โดย :
26
     เช็กลิสต์ของออสบอร์น : 8 สลับ ลองสลับด้านดู ?
โดย :
28
     เช็กลิสต์ของออสบอร์น : 9 ผสมรวม ลองประกอบกันดู ?
โดย :
30
ไคเซ็นงานแล้ว ! ก็ไคเซ็นร่างกายด้วย !
     ตอนที่ 4 ปวดศีรษะ
โดย : Factory Japan Group Co., Ltd. คุณสึโยชิ อิโนอุเอะ ผู้อำนวยการฝ่ายอบรม
32
สารานุกรมแมวเหมียว
     SIM FREE
โดย :
34
ตอบตรงเป้ากับไคเซ็น
     เทคนิคการลงมือทำไคเซ็นอย่างรวดเร็วคือ ?
โดย :
38
Interview Kaizen
     มนต์เสน่ห์ของการพิมพ์ Manhole (ท่อระบายน้ำที่มีฝาปิด)
โดย : คุณฟุสะ นากาตะ จิตรกรภาพพิมพ์
40
ได้ใช้แล้ววันเดอร์ฟูล
     ตอน ย้ายบ้าน
โดย :
47
Special Scoop 2
     การค้นหาไคเซ็นจากการฝึกอบรมพนักงานใหม่
โดย : Toyox Co., Ltd.
49
KAIZEN SUCCESS STORY
     สั่งสมประสบการณ์ พิชิตเป้าหมายสู่ความสำเร็จด้านไคเซ็น
โดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
62
Kaizen Vision
     ทำไคเซ็นอย่างไรไม่ให้ล่มสลาย
โดย : Mr.Tomoaki Goto ประธานบริหาร EXCEDY Friction Material Co., Ltd.
66
Kaizen Best Practice ของไทย
     แบบเบิร์ด เบิร์ด
โดย : คุณน้ำผึ้ง จิตรพินิจ EXEDY Friction Material Co., Ltd.
71


บทคัดย่อ
1. Special Scoop : 9 มุมมองที่ทำให้เกิดแนวคิด ! เช็กลิสต์ของออสบอร์น
  3 ขั้นตอนสู่การลงมือทำไคเซ็น
การทำไคเซ็นมี 3 ขั้นตอนคือ
•หาปัญหา (มุมมอง)
•คิดหาวิธีแก้ปัญหา (แนวคิด)
•ลองปฏิบัติจริง (ลงมือ)
ในการทำไคเซ็น เราต้องเกี่ยวข้องกับขั้นตอนเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวอยู่แล้ว
 
2. ตอบตรงเป้ากับ Kaizen : เทคนิคการลงมือทำไคเซ็นอย่างรวดเร็วคือ ?
  1) ลองทำดูก่อน
2) จากนั้นไคเซ็นอีก ทำเพิ่มขึ้นอีก
ตัวอย่างเช่น การเจาะรูฝ้าเพดาน จะมีฝุ่นตกใส่พื้น ต้องยุ่งยากในการเก็บกวาดภายหลัง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเมื่อกระจัดกระจายออกไปแล้วการตามเก็บภายหลังต้อง เสียเวลาโดยไม่จำเป็น ทั้งสิ้น จึงนำไปสู่การปรากฏตัวของไคเซ็น คือ
1) จัดการล่วงหน้า จัดการเสียก่อน
2) ป้องกันการกระจาย ล้อมให้มิดชิด
 
3. Special Scoop 2 : การค้นหาไคเซ็นจากการฝึกอบรมพนักงานใหม่ โดย Toyox Co., Ltd.
  - การอบรมพนักงานเข้าใหม่สไตล์โตโยกซ์
บริษัทนี้มีการทำไคเซ็นในทุกส่วนของบริษัท มีพื้นฐานไคเซ็นที่แข็งแรงจากการสะสมผลงานการทำกิจกรรมไคเซ็นมาอย่างยาวนานกว่า 35 ปี
กิจกรรมไคเซ็นไม่ได้จำกัดเพียงฝ่ายผลิตเท่านั้น แต่แทรกซึมไปถึงฝ่ายขายและทุก ๆ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีผลงานที่สม่ำเสมอโดยเฉลี่ย 19.2 เรื่อง/คน/ปี
ในครั้งนี้เป็นการนำเสนอวิธีการอบรมพนักงานเข้าใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเกิดจากความคิดของผู้ก่อตั้งบริษัทที่ ไม่อยากทำงานร่วมกับทำที่คนงานโดยไม่คิดอะไรเลย
เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการทำไคเซ็นแทรกซึมไปทุกส่วนจึงสามารถควบรวมการทำงานบนโต๊ะและเก็มบะ (หน้างาน) เพื่ออบรมพนักงานเข้าใหม่ตาม สไตล์โตโยกซ์ ได้
 
4. Kaizen Vision : ทำไคเซ็นอย่างไรไม่ให้ล่มสลาย โดย EXEDY Friction Material Co., Ltd.
  คำว่า “ล่มสลาย” เป็นคำที่หลายคนคงขอหลีกหนีให้ห่าง เพราะนั่นหมายถึงความล่มเหลวที่ไร้หนทางแก้ไข เช่นเดียวกันกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล หนึ่งในองค์กรตัวอย่างที่พร้อมหาแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้มีการนำกิจกรรมที่เรียกว่า “ไคเซ็น” เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในภาพรวม และผู้บริหารเองก็ประจักษืแล้วว่า “ไคเซ็น” ได้ส่งผลดีต่อการดำเนินงานในระยะยาว จึงมีนโยบายที่จะให้องค์กรนำ “ไคเซ็น” เข้ามาใช้อย่างยั่งยืน ไม่สลายหายไป ก่อเกิดเป็น แนวทาง “การทำไคเซ็นอย่างไรไม่ให้ล่มสลาย” นั่นเอง
 
5. Kaizen Best Practices : แบบเบิร์ด เบิร์ด โดยคุณน้ำผึ้ง จิตรพินิจ EXEDY Friction Material Co., Ltd.
  มูลเหตุจูงใจ
- ต่อบริษัท
Cost เพื่อลดของเสียและผลิตงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
Quality ผลิตงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
Policy เพื่อตอบสนองนโยบายบริษัท
Product เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานมากขึ้น
Safety ให้พนักงานมีความตระหนักถึงความปลอดภัย
Delivery เพื่อสามารถผลิตงานได้ครบตามแผนที่กำหนด จัดส่งลูกค้าทันเวลา
- ต่อพนักงาน
1.ช่วยพัฒนาทักษะของสมาชิกในการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการของ Kaizen และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2.ทำให้สมาชิกทุกคนรู้จักการทำงานเป็นทีม เพิ่มความสามัคคีกลมเกลียวกัน
 
:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 123 ประจำเดือน
ธันวาคม 2559
  

ฉบับที่ 122 ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2559
  

ฉบับที่ 121 ประจำเดือน
ตุลาคม 2559
  

ฉบับที่ 120 ประจำเดือน
กันยายน 2559
  
 

ฉบับที่ 119 ประจำเดือน
สิงหาคม 2559
  

ฉบับที่ 118 ประจำเดือน
กรกฎาคม 2559
  

ฉบับที่ 117 ประจำเดือน
มิถุนายน 2559
  

ฉบับที่ 116 ประจำเดือน
พฤษภาคม 2559
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1720 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: kaizen@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1720 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: kaizen@tpa.or.th