หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
  สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  วารสาร Kaizen
 
 
วารสารฉบับปัจจุบัน
:: ฉบับที่ 125 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
 
 
:: บทบรรณาธิการ
เคยมีผู้สงสัยว่า ไคเซ็นนั้นจะเกี่ยวข้องกับ คุณภาพ ได้ อย่างไรบ้าง เพราะส่วนใหญ่จะคิดไปว่า ไคเซ็นจะเกี่ยวข้อง กับ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ลดเวลาการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายลง ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง ไค เซ็น ก็ยังมีคำว่า ไคเซ็นคุณภาพ เช่น การทำให้ของเสียลด น้อยลงได้โดยตรง การทำให้ตรวจดูมาตรวัดได้ง่ายขึ้น การ ลดการสั่นสะเทือนความร้อนของเครื่องจักรที่เป็นต้นเหตุ ทำให้เกิดของเสีย ซึ่งมักจะมองไม่ออกว่า เป็นการไคเซ็น เพื่อคุณภาพ และอาจจะมองข้ามไป เพราะว่าคิดว่า ไม่สำคัญ แต่สิ่งเหล่านี้ หากละเลยหรือมองข้ามไป อาจจะนำมาซึ่ง ความเสียหายที่คาดไม่ถึงก็ได้ โดยเฉพาะความเสียหายที่ ทำให้เกิดผลในด้านความปลอดภัย ถึงกับบาดเจ็บหรือเสีย ชีวิตได้ การไคเซ็นหน้างานการผลิตหรือที่มีเครื่องจักร ชิ้น งานที่จับต้องได้นั้น ยังสามารถเข้าใจได้ง่าย แต่ถ้าเป็นงานที่ ไม่ใช่แล้ว เช่น งานธุรการ หรืองานทางอ้อม ยิ่งจะมองเรื่อง คุณภาพได้ไม่ชัดเจน จึงยิ่งทำให้ไม่เห็นความสำคัญของการ ทำไคเซ็น และไม่รู้ว่าจะไคเซ็นคุณภาพได้ตรงไหน ดังนั้น จึงควรจะทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า คำว่าคุณภาพนั้นคือ อะไร ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึง ความถูกต้อง แม่นยำ ไม่ผิด พลาด เป็นต้นว่า การบันทึกข้อมูล เช่น การบันทึกบัญชีที่ไม่ ผิดพลาด เพราะฉะนั้นจะต้องมีกระบวนการหรือวิธีการที่ ทำให้ไม่ผิดพลาด ในขณะเดียวกัน การบันทึกข้อมูลที่ทำให้ผู้ อื่นสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย ก็คือเรื่องของคุณภาพเช่น เดียวกัน ดังนั้น การบันทึกข้อมูลที่มีคุณภาพ ต้องมีวิธีการ หรือกระบวนการ ที่ให้ทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน รวดเร็ว ไม่ผิด พลาด และเข้าใจได้ง่าย เป็นต้น | ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด
คำคมไคเซ็น
     การเคลื่อนไหว แตกต่างจากการทำงาน
โดย : คุณไทอิจิ โอโนะ (ผู้วางรากฐานการผลิตแบบโตโยต้า)
5
ไอเดียเต็มเปี่ยม
     เดือดร้อนเพราะแมวบูม
โดย : การ์ตูน/โนอะ ฟูจิกิ
6
หน้าเปิด
     การควบคุมคุณภาพอย่างง่ายและรวดเร็ว
โดย :
7
Special Scoop 1
     คำอธิบาย Special Scoop : คอร์สพื้นฐาน สุด สุด สำหรับการควบคุมคุณภาพ
โดย :
8
     รวมตัวอย่างการทำไคเซ็นเล็ก ๆ เพื่อการควบคุมคุณภาพ (1)
โดย : Awa Spindle Co., Ltd.
13
     รวมตัวอย่างการทำไคเซ็นเล็ก ๆ เพื่อการควบคุมคุณภาพ (2)
โดย : Yokota Corporation
20
     รวมตัวอย่างการทำไคเซ็นเล็ก ๆ เพื่อการควบคุมคุณภาพ (3)
โดย : Kitajima Kensetsu Co., Ltd.
26
ไคเซ็นงานแล้ว ! ก็ไคเซ็นร่างกายด้วย !
     ตอนที่ 5 ขาบวม
โดย : คุณสึโยชิ อิโนอุเอะ ผู้อำนวยการฝ่ายอบรม Factory Japan Group Co., Ltd.
32
สารานุกรมแมวเหมียว
     จะงอยปาก
โดย :
34
ตอบตรงเป้ากับไคเซ็น
     จุดมุ่งหมาย • จุดประสงค์ • เนื้อหา 3 หัวข้อของการสัมมนาไคเซ็นประจำปี พ.ศ.2559 คือ ?
โดย :
38
Interview Kaizen
     ผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้ชำนาญการทำไคเซ็น Kaizen Expert
โดย : คุณโชตะ ยาโนะ จากกลุ่มงานวิจัยไคเซ็น จังหวัดโทคุชิมะ องค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมโทคุชิมะ
40
ได้ใช้แล้ววันเดอร์ฟูล
     การพยากรณ์อากาศจากการสังเกต
โดย :
48
Special Scoop 2
     การยกระดับไคเซ็นทั้ง "แนวราบและแนวดิ่ง"
โดย : บริษัท สตาร์ไลต์ จำกัด (Starlite Co., Ltd.)
50
Kaizen Vision
     TTW เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงที่ต่อเนื่อง
โดย : คุณพิพัฒน์คติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW
63
Kaizen Best Practice ของไทย
     ลูกลอยเสียทีรัยปวดใจทุกที
โดย : กลุ่ม 5 ความคิด ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
69
     เบาหวิว
โดย : กลุ่มสุกร ยูไนเต็ด บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
77


บทคัดย่อ
1. Special Scoop 1 : การควบคุมคุณภาพอย่างง่ายและรวดเร็ว
  เมื่อเกิดของเสีย ! การติดตามหาสาเหตุโดยการใช้วิธีการทางสถิติในการอ่านและตีความข้อมูลถือเป็นวิธีทาง QC ที่ใช้กันมาก แต่ก็ไม่เสมอไปที่จะต้องใช้วิธีการทางสถิติในการแก้ปัญหาทั้งหมด
การติดตามหาสาเหตุของปัญหาที่ต้องใช้สมองในการกลั่นกรอง
-->การควบคุมคุณภาพอย่างรอบคอบโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ
ปัญหาที่มองเห็นแนวทางการแก้ไข
-->การควบคุมคุณภาพด้วยการทำไคเซ็นอย่างง่ายและรวดเร็ว
แนะนำตัวอย่าง การควบคุมคุณภาพด้วยการทำไคเซ็นเล็ก ๆ ของ 3 บริษัท คือ Awa Spindle Co., Ltd./Kitajima Kensetsu Co., Ltd./Yokota Corporation
 
2. ตอบตรงเป้ากับไคเซ็น : จุดมุ่งหมาย • จุดประสงค์ • เนื้อหา 3 หัวข้อของการสัมมนาไคเซ็นประจำปี พ.ศ.2559 คือ ?
  กำจัด ต้นเหตุหลัก ที่เป็นอุปสรรค สำหรับ การปลูกฝังและความกระตือรือร้น ของการทำไคเซ็น
3 จุดประสงค์ของการเข้ารับการอบรม สัมมนาไคเซ็น คือ การทำให้บริษัท ของตนเอง หน่วยงานของตนเอง มี การปลูกฝัง  ความกระตือรือร้น ในกิจกรรมไคเซ็น ดังนั้น เนื้อหา ของการสัมมนาไคเซ็นก็คือ เรื่องที่เกี่ยวกับ
①สาเหตุที่ปลูกฝังการทำไคเซ็นไม่ได้
②สาเหตุที่ไม่เกิดความกระตือรือร้นในการทำไคเซ็น
เพราะ การจัดการ = การพลิกกลับสาเหตุ หากการจัดการใดที่ไม่สามารถจัดการกับ สาเหตุ ได้ก็คือ การจัดการที่ไม่ตรงประเด็น
 
3. Kaizen Vision : TTW เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงที่ต่อเนื่อง คุณพิพัฒน์คติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW
  จะมีใครสักกี่คนจะทราบว่าน้ำประปาที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ถูกผลิตมาด้วยกระบวนการดำเนินงานเทียบเท่าระดับสากล เพราะมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและเครื่องมือการบริหารที่ทั่วโลกให้การยอมรับ นั่นคือ การไคเซ็น...
 
4. Kaizen Best Practice ของไทย : ลูกลอยเสียทีรัยปวดใจทุกที โดยกลุ่ม 5 ความคิด บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
  มูลเหตุจูงใจ
เนื่องจาก TTW ประกอบธุรกิจ ผลิตและส่ง-จ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค จึงมีสถานีผลิต และส่ง-จ่ายน้ำในหลายพื้นที่ และเนื่องด้วยการออกแบบที่แตกต่าง ส่งผลทำให้มีจุดติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ต่างกันออกไป บางจุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกติดตั้งในห้องที่มีระดับต่ำกว่าพื้นถนน ซึ่งภายในห้องต่าง ๆ เหล่านี้จะมี Sump เล็ก ๆ ที่ติดตั้ง Pump สูบน้ำที่รั่วไหลภายในระบบหรือน้ำฝน และน้ำซึมใต้ดินออกสู่ภายนอก เพื่อรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้คงสภาพพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ ซึ่งโดยปกติ Sump Pump จะติดตั้งให้ทำงานแบบอัตโนมัติ เมื่อระดับน้ำใน Sump สูงถึงระดับที่กำหนดหลายครั้ง พบปัญหา Sump Pump ไม่ทำงานแบบอัตโนมัติ เป็นผลให้มีน้ำท่วมขังในห้องเครื่องจักร ซึ่งหากเข้าแก้ไขล่าช้า อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ด้วยเหตุนี้เอง Sump Pump จึงมีความสำคัญอย่างมาก ทางกลุ่ม 5 ความคิด จึงหยิบยกความสำคัญของ Sump Pump มาเป็นโจทย์ในการจัดทำผลงาน ลูกลอยเสียทีรัยปวดใจทุกที
 
5. Kaizen Best Practice ของไทย : เบาหวิว โดยกลุ่ม สุกร ยูไนเต็ด บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
  มูลเหตุจูงใจ ข้อมูลสภาพปัญหา และสาเหตุ
ขั้นตอนการดึงเชือกผ้ากรวยในถังตกตะกอน (Clarifier) เพื่อป้องกันตะกอนค้างสะสม จับตัวกันเป็นชั้นตะกอนและเป็นโพรงในผ้ากรวย พนักงานต้องใช้แรงดึงมาก และมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฎิบัติงานได้
 
:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 124 ประจำเดือน
มกราคม 2560
  

ฉบับที่ 123 ประจำเดือน
ธันวาคม 2559
  

ฉบับที่ 122 ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2559
  

ฉบับที่ 121 ประจำเดือน
ตุลาคม 2559
  
 

ฉบับที่ 120 ประจำเดือน
กันยายน 2559
  

ฉบับที่ 119 ประจำเดือน
สิงหาคม 2559
  

ฉบับที่ 118 ประจำเดือน
กรกฎาคม 2559
  

ฉบับที่ 117 ประจำเดือน
มิถุนายน 2559
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1720 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: kaizen@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1720 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: kaizen@tpa.or.th