˹ѡ ǡѺ ... Ҫԡ ... ԡ͹Ź 觪͹Ź 駤 Դ... Ἱ  
  สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  วารสาร Kaizen
 
 
วารสารฉบับปัจจุบัน
:: ฉบับที่ 148 ประจำเดือน มกราคม 2562 
 
 
:: บทบรรณาธิการ
มีคำ ๆ หนึ่ง ที่จะต้องคู่กับคำว่า Kaizen ก็คือ คำว่า Hansei (ฮันเซ) แปลตรงตัวเป็นภาษาไทยว่า สะท้อนกลับ (Reflection) แต่ในความหมายที่แท้จริง คือ การไตร่ตรอง การทบทวนความคิด หรือ ความรู้สึกของตัวเอง ดังนั้น กล่าว กันว่า ก่อนจะเกิดการไคเซ็นควรจะต้องมี Hansei ขึ้นมา ก่อน หากไม่มี Hansei การไตร่ตรอง ทบทวน ก็จะรู้สึกคุ้น เคย ไม่รู้สึกผิดปกติ เกิดความเฉยเมย จะไม่รู้สึกว่า ต้องมี การทำไคเซ็นหรือการปรับปรุง ก็จะทิ้งขว้างปัญหา และสิ่ง ผิดปกติต่าง ๆ ให้เกิดการสะสม กลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ และ ยากที่จะแก้ไข ในสไตล์ของคนญี่ปุ่นมักจะมีการ Hansei อยู่เสมอ ๆ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นว่า วันนี้มาทำงานสาย ถ้าเป็นคนไทยก็จะอ้างว่า การจราจร ติดขัด รถติด ซึ่งเป็นปัญหาที่คนอื่นสร้างขึ้น ซึ่งตัวเองนั้น แก้ไขไม่ได้เป็นการปัดความรับผิดชอบ แล้วตัวเองก็จะมา สายตลอดกาล หากมีการ Hansei หรือการทบทวน ก็จะพบ ว่า หากตัวเองจะไคเซ็น ก็คือ ตื่นให้เร็วขึ้นก็จะสามารถกำจัด การมาสายได้ ภายในโรงงานหากพนักงานมีการสังเกต และ มีคำถามอยู่เสมอว่า ทำไม ทำไม ทำไม โดยเริ่มต้นคิดว่า ทำไมของเสียบ่อย ทำไมทำงานได้ช้า ทำไมเครื่องจักรเสีย บ่อย เป็นต้น แล้วหาทางไคเซ็นปรับปรุง ก็จะทำให้ปัญหานั้น หมดไป การปรับปรุงแก้ไขปัญหาระดับนี้ ยังเป็นการ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาระดับพื้นฐาน ในขณะเดียวกัน ภายใน ที่ทำงานที่ไม่ใช่การผลิต เช่น โรงงานก็ยากที่จะเห็นปัญหา ได้อย่างชัดเจน เพราะความคุ้นเคย เป็นต้นว่า ปลั๊กไฟในที่ ทำงานวางระเกะระกะ ทำให้เดินแล้วสะดุด หรือเตะ ซึ่งทำให้ เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ถ้าหากว่า วิธีการวางปลั๊กไฟเป็นเรื่อง ปกติธรรมดาที่คนอื่น ๆ ทำกัน ถ้าระมัดระวังก็จะไม่เกิด อุบัติเหตุ ในการคิดระดับที่สูงขึ้น ก็คือว่า ทำอย่างไร เดินไม่ ระมัดระวังก็ไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ นั่นคือ การทำกิจกรรมโป กาโยเกะ หรือการกำจัดการเผอเรอ คือ การจัดวางสิ่งของ ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบหรือเตรียมการไว้ว่า ถึงแม้ว่าจะเดิน ชนก็ไม่เกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นจะต้องเปลี่ยน ทัศนคติของตนเอง ให้มีการทบทวน ไตร่ตรอง (Hansei) เป็นประจำวัน ว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขนำไปสู่ ไคเซ็นขั้นพื้นฐาน จากนั้นจึงทบทวนไตร่ตรองว่า สิ่งที่ดีอยู่ แล้ว ทำให้ดีขึ้นได้อีกหรือไม่


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด


:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 147 ประจำเดือน
ธันวาคม 2561
  

ฉบับที่ 146 ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2561
  

ฉบับที่ 145 ประจำเดือน
ตุลาคม 2561
  

ฉบับที่ 144 ประจำเดือน
กันยายน 2561
  
 

ฉบับที่ 143 ประจำเดือน
สิงหาคม 2561
  

ฉบับที่ 142 ประจำเดือน
กรกฎาคม 2561
  

ฉบับที่ 141 ประจำเดือน
มิถุนายน 2561
  

ฉบับที่ 140 ประจำเดือน
พฤษภาคม 2561
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1720 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: kaizen@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1720 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: kaizen@tpa.or.th

 
 
 

Home | About | Member