หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
  สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ส่วนวารสารวิชาการ
 
     
 
  มุมสมาชิก
 
     
  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก (New Release)


โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
โทรศัพท์ 075-205-555

ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา ค่าแลปที่ทำในโรงพยาบาล(ยกเว้นยากลุ่มพิเศษ)
เงื่อนไข แสดงบัตรทุกครั้งเมื่อต้องการรับสิทธิ  ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของบัตร


เริ่มใช้สิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557


โรงแรมโกลเด้น ฮิลล์
โรงแรมโกลเด้น ฮิลล์
โทรศัพท์ 075-623-651-4
ส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก
ส่วนลด 5% สำหรับอาหาร

เริ่มใช้สิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557


โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน-กรุงเทพ
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน-กรุงเทพ
โทรศัพท์ 02-641-4777

Discount 10% for Lunch&Dinner at Nishiki Japanese Restaurant
Discount 10% for Lunch&Dinner at 92 Café International Restaurant
Discount 10% for Dinner at Tubtim Siam Thai Restaurant
เงื่อนไข สามารถใช้ได้ทุกวัน,โปรโมชั่นเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น,ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่งเสริมการขายอื่นๆได้,กรุณาจองล่วงหน้า 1 วัน


เริ่มใช้สิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556


โรงแรมเขาหลักซีวิวรีสอร์ท แอนด์สปา
โรงแรมเขาหลักซีวิวรีสอร์ท แอนด์สปา
โทรศัพท์ 076-429-800
ส่วนลด 20% สำหรับห้องพัก (ตั้งแต่ม.ค.-เม.ย.56)
ส่วนลด 50% สำหรับห้องพัก (ตั้งแต่พ.ค.-ต.ค.56)
ส่วนลด 20% สำหรับร้านอาหาร
ส่วนลด 50% สำหรับสปา
เงื่อนไข ต้องสำรองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน , ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นได้ , ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เริ่มใช้สิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556


โรงแรมวังคำ
โรงแรมวังคำ
โทรศัพท์ 053-711-800
ส่วนลด 50% สำหรับห้องพัก ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย.
ส่วนลด 40% สำหรับห้องพัก ช่วงเดือน ต.ค.-เม.ย.
ส่วนลด 20% ช่วงเทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์,ตรุษจีน)

เริ่มใช้สิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556


โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท
โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท
โทรศัพท์ 053-365-270-
ส่วนลด 40% ในส่วนห้องพักช่วง 1 เม.ย. - 31 ต.ค. 2557
ส่วนลด 20% ในส่วนห้องพักช่วง 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2557และ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2557
เงื่อนไข สำรองห้องพักล่วงหน้า 15 วันก่อนเข้าใช้บริการ,ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ในช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
เริ่มใช้สิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557


โรงแรมซีฮอส รีสอร์ท
โรงแรมซีฮอส รีสอร์ท
โทรศัพท์ 032-537-11

ส่วนลด 20% จากราคาห้องพักทุกวัน โดยชำระเงินจอง 50%
ส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหาร (ยกเว้นเครื่องดื่ม)
เงื่อนไข โปรดแสดงบัตรในวันเข้าพักและสั่งอาหารทุกครั้ง


เริ่มใช้สิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557


โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว
โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว
โทรศัพท์ 042-522-333-40

ส่วนลด 30% สำหรับห้องพักทุกชนิด
ส่วนลด 10% สำหรับอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

เงื่อนไข ยกเว้นช่วงเทศกาลไหลเรือไฟ , ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ ,
สำรองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน , สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


เริ่มใช้สิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556


โรงพยาบาล ป.แพทย์
โรงพยาบาล ป.แพทย์
โทรศัพท์ 044-251-070
ส่วนลด 10% สำหรับผู้ป่วยใน เฉพาะค่าห้องและค่ายา
ส่วนลด 10% สำหรับผู้ป่วยนอก เฉพาะค่ายา

เริ่มใช้สิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556


โรงพยาบาลเอกอุดร
โรงพยาบาลเอกอุดร
โทรศัพท์ 042-342-555
ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง ค่ายา
เริ่มใช้สิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558


  หน้าที่ : 1 [2] [3] [4

:: Contact Us
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1740 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: maz_member@tpa.or.th