หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
การเตรียมไฟล์ต้นฉบับ  |   แบบฟอร์มเสนอต้นฉบับ  |   ติดต่อเสนอต้นฉบับ  |   แสดงความคิดเห็น
 
 

100 โจทย์คณิตสุดหินในประวัติศาสตร์

โดย Hirokazu Onoda
แปลโดย ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ
ISBN 978-974-443-677-1
จำนวนหน้า 208 หน้า
ราคา 210 บาท

ทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของคุณด้วยโจทย์ใน ตำนานของนักคณิตศาสตร์ระดับโลก โจทย์ทั้ง 100 ข้อในเล่มล้วนเป็นปัญหาชั้นยอดที่มีความน่า สนใจ มีนัยสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ และสามารถแก้ได้โดยใช้ความรู้ระดับมัธยม ต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจยังต้องอาศัยวิธีคิดและการพิจารณา เหตุผลที่สูงกว่าระดับมัธยมต้น ทั่วไป จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความท้าทายในการแก้โจทย์ คณิตศาสตร์ยาก ๆ โดย เฉพาะ
แวะชมสารบัญตัวอย่างเนื้อหา
 
หมวดหนังสือ