หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
การเตรียมไฟล์ต้นฉบับ  |   แบบฟอร์มเสนอต้นฉบับ  |   ติดต่อเสนอต้นฉบับ  |   แสดงความคิดเห็น
 
 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)

โดย ไชยชาญ หินเกิด
ISBN 978-974-443-679-5
จำนวนหน้า 124 หน้า
ราคา 69 บาท

หนังสือเล่มนี้เป็นใบงาน (ภาคปฏิบัติ) ใช้คู่กับหนังสือ "เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)" ที่ผ่านการตรวจ ประเมินคุณภาพโดยสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศลำดับที่ 17 ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประกอบ ด้วยใบงานที่ 1-11 ครอบคลุม ระยะเวลาการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ (54 คาบ)
แวะชมสารบัญตัวอย่างเนื้อหา
 
หมวดหนังสือ