หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
การเตรียมไฟล์ต้นฉบับ  |   แบบฟอร์มเสนอต้นฉบับ  |   ติดต่อเสนอต้นฉบับ  |   แสดงความคิดเห็น
 
 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)

โดย ไชยชาญ หินเกิด
ISBN 978-974-443-693-1
จำนวนหน้า 156 หน้า
ราคา 78 บาท

หนังสือเล่มนี้เป็นใบงานภาคปฏิบัติ ใช้คู่กับหนังสือวิชา วงจร ไฟฟ้ากระแสตรง ( รหัสวิชา 2104-2002) ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ โดย สอศ. ลำดับที่ 85 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.
แวะชมสารบัญตัวอย่างเนื้อหา
 
หมวดหนังสือ