หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
การเตรียมไฟล์ต้นฉบับ  |   แบบฟอร์มเสนอต้นฉบับ  |   ติดต่อเสนอต้นฉบับ  |   แสดงความคิดเห็น
 
 

เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น

โดย ไชยชาญ หินเกิด
ISBN 978-974-443-678-8
จำนวนหน้า 360 หน้า
ราคา 295 บาท

ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนในสาขา ช่างไฟฟ้า ได้แก่
• แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ
• เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแส ตรง
• มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การบำรุงรักษาเครื่องกล ไฟฟ้ากระแสตรง
• หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว วงจรสมมูลและโวลต์เตจเรกูเล ชัน
• การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและประสิทธิภาพ
• เครื่องหมายแสดงขั้วและการขนานหม้อแปลงไฟฟ้า
• หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับใช้งานพิเศษ หม้อแปลงไฟฟ้าสาม เฟส
• การระบายความร้อนและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟ ฟ้า
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อ เป็นแนวทางสู่การศึกษา
ระดับสูง และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบ อาชีพ
แวะชมสารบัญตัวอย่างเนื้อหา
 
หมวดหนังสือ