หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
  สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี
 
 
วารสารฉบับปัจจุบัน
:: ฉบับที่ 253 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2560 
 
 
:: บทบรรณาธิการ
Editor’s Talk ไม่เพียงแต่องค์กรขนาดเล็กที่ต้องสร้างองค์ความรู้ให้ ครอบคลุมทุกด้าน องค์กรขนาดใหญ่เองทุกวันนี้ในยุค ดิจิทัลยังต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เท่าทันกับการ เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการองค์ความรู้ การ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงการสื่อสารที่ ทุกภาคสส่วนต้องเข้าสู่คำว่า Social Network อย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ภายใต้ความเจริญเติบโตที่ไร้ขีด จำกัด ผู้ประกอบการเองก็คงต้องทบทวนจุดอ่อนจุดแข็ง ของตัวเอง เพื่อการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานให้ ราบรื่นและเท่าทัน นิตยสาร Techno & InnoMag ฉบับที่ 253 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2560 เรายังคงนำเสนอบทความ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ บทความเรื่อง การจัดการความรู้องค์กร 4.0 บทความ เรื่อง ระบบโทรคมนาคม (ล้มแล้วลุก) อีกครั้ง บทความ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงพลังงานของ กระบวนการผลิตด้วยเครื่องปฏิกรณ์ชนิดออโตเทอร์มัล บทความเรื่อง ค็อกเน็กซ์ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค การผลิตแบบออโตเมชั่น โปรดติดตาม พบกับใหม่ฉบับหน้า


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด
Worldwide
     การจัดการความรู้: กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตอนที่ 2
โดย : ดร.โชคดี เลียวพานิช
4  
     การจัดการความรู้องค์กร 4.0 ตอนที่ 1
โดย : โกศล ดีศีลธรรม
7  
Focus
     ระบบโทรคมนาคม (ล้มแล้วลุก) อีกครั้ง
โดย : เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์
10  
Inspiration
     มจธ.คิดอุปกรณ์อุดผนังหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด
โดย : กองบรรณาธิการ
12  
Report
     การนำ Hitachi Content Platform มาช่วยองค์กรแปรรูปสู่ระบบดิจิทัล
โดย : มร.เกรก เนียรีเมน
13  
     ค็อกเน็กซ์ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการผลิตแบบออโตเมชั่น
โดย : กองบรรณาธิการ
24  
Energy & Environmental
     พลาสติกชีวภาพกับการแก้ปัญหาขยะ
โดย : กองบรรณาธิการ
16  
Production
     การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงพลังงานของกระบวนการผลิตด้วยเครื่องปฏิกรณ์ชนิดออโตเทอร์มัล ตอนที่ 1
โดย : กุลนันทน์ วีรณรงค์กร และ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ
18  
Site Visit
     ณ น่าน จากต้นน้ำและขุนเขาสู่สังคมเกษตรกรรมแห่งแรกของโลก
โดย : กองบรรณาธิการ
21  


:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 252 ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2560
  

ฉบับที่ 251 ประจำเดือน
มีนาคม-เมษายน 2560
  

ฉบับที่ 250 ประจำเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
  

ฉบับที่ 249 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
  
 

ฉบับที่ 248 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2559
  

ฉบับที่ 247 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
  

ฉบับที่ 246 ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
  

ฉบับที่ 245 ประจำเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1710 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: technology@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1710 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: technology@tpa.or.th