หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
  สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 ::ส่วนวารสารวิชาการ
 
 
 
 
  วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี
 
 
วารสารฉบับปัจจุบัน
:: ฉบับที่ 250 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 
 
 
:: บทบรรณาธิการ
ต่อเนื่องจากฉบับสิ้นปี 2016 เรายังคงนำเสนอ บทความและสกู๊ปพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาภาค อุตสาหกรรมในยุค 4.0 เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ให้เกิดการ สร้างสรรค์ด้วยองค์ประกอบดิจิทัล สำหรับปีนี้เรายังนำ เนื้องหาดังกล่าวมาต่อยอดสำหรับเป็นข้อมูลให้กับผู้อ่าน ทั้งในเชิงนโยบายและกรณีศึกษา ซึ่งนิตยสาร Techno&InnoMag ฉบับนี้ ขอนำเสนอรายงานพิเศษ เรื่อง รุกธุรกิจ SME และ StartUp มุ่งสู่การสร้างมูลค่า เพิ่มให้ผลิตภัณฑ์และตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ด้วย วัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดนโยบายของภาครัฐ คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ ภาคการเงิน อย่าง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank โดย ท่านผู้บริหารของทั้งสององค์กรได้ร่ววมแสดงทัสนะ เกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน และกิจกรรม รวมถึง กลยุทธ์เชิงรุกและรับในการส่งเสริมและสนับผู้ประกอบ การ SMEs และสตาร์ทอัพในสภาวกรรณ์ที่ประเทศเข้า สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว นอกจากนี้ยังมีบทความทั้งในเชิงเทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่พร้อมให้ผู้อ่านได้เพลิดเพลินหลากหลาย เรื่อง โปรดติดตาม พบกันใหม่ฉบับหน้า


:: สารบัญ
คอลัมน์ หน้า ดาวน์โหลด
Worldwide
     การจัดการความรู้และนวัตกรรม: กรณีศึกษาบริษัท 3M ตอนที่ 2
โดย : ดร.โชคดี เลียวพานิช
4  
     วิถีไคเซ็นสู่ผลิตภาพลีนสำนักงานยุคดิจิทัล ตอนที่ 2
โดย : โกศล ดีศีลธรรม
8  
Focus
     ไอบีเอ็ม (IBM) กับคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม
โดย : เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์
11  
     เยอรมันโมเดล
โดย : สุชาต อุดมโสภกิจ
13  
Inspiration
     การใช้โฟม EPS ในการซ่อมคอสะพานทรุด
โดย : กองบรรณาธิการ
17  
Report
     การวิเคราะห์บิ๊กดาต้าเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจกับฮันนี่เวลล์ โปรเซส โซลูชั่นส์ (เอชพีเอส)
โดย : กองบรรณาธิการ
19  
     เพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีการติดตาม
โดย : กองบรรณาธิการ
33  
Energy & Environmental
     ลดการปล่อยมลพิษเพื่อความยั่งยืนในอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือ
โดย : กองบรรณาธิการ
23  
Production
     ตัวอย่างการออกแบบพูลเลย์ร่องลิ่มที่เหมาะสม (Optimization of V-pulley Design) ตอนที่ 4
โดย : รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์
25  
     DOE for Multi-Stage Processes ตอนที่ 3 Strip-Plot Design Application
โดย : ดร.ประภัสสร ตันติพันธุ์วดี
28  
Site Visit
     อาณาจักรเทพผดุงพร ต้นตำรับโรงงานตัวอย่างที่พร้อมรุกตลาดทั้งในและต่างประเทศ
โดย : กองบรรณาธิการ
30  
Special Scoop
     Start-Strong-Sustain ยุทธศาสตร์ 3S สนับสนุน SMEs ไทย
โดย : กองบรรณาธิการ
39  
     SME Bank พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพในยุคดิจิทัล
โดย : กองบรรณาธิการ
43  


:: วารสารย้อนหลัง 8 ฉบับ
 

ฉบับที่ 249 ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
  

ฉบับที่ 248 ประจำเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2559
  

ฉบับที่ 247 ประจำเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
  

ฉบับที่ 246 ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
  
 

ฉบับที่ 245 ประจำเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559
  

ฉบับที่ 244 ประจำเดือน
ธันวาคม 2558-มกราคม 2559
  

ฉบับที่ 243 ประจำเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558
  

ฉบับที่ 242 ประจำเดือน
สิงหาคม-กันยายน 2558
  

:: กองบรรณาธิการ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1710 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: technology@tpa.or.th

:: ส่งบทความ
ติดต่อได้ที่ ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0320 ต่อ 1710 แฟกซ์ 0-2662-1096
E-mail: technology@tpa.or.th