หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
  สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 แผนกตำราสนับสนุนเทคนิค ฯ
 
     
 
  ผลตอบแทนของนักเขียน
 
 

 
 

 • ค่าลิขสิทธิ์ขั้นต่ำ 10% x จำนวนพิมพ์ x ราคาหน้าปก จ่ายเมื่อจัดพิมพ์หนังสือครั้งที่ 1 เสร็จ
  (โดยประมาณภายใน 1 เดือน) และทุกครั้งที่มีการพิมพ์ซ้ำหนังสือ
 • หนังสือที่จัดพิมพ์เสร็จจำนวน 1 % ของจำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์ในครั้งนั้น ๆ
 • สิทธิในการซื้อหนังสือที่นักเขียนเป็นผู้เรียบเรียงโดยได้รับส่วนลด 25 % ของราคาหน้าปก

  ผลตอบแทนของนักแปล
  สามารถสอบถามรายละเอียดและผลตอบแทนได้ที่
  โทร. 0-2258-0320-5 ต่อ 1780

 

การเตรียมไฟล์ต้นฉบับ  |   แบบฟอร์มเสนอต้นฉบับ  |   ติดต่อเสนอต้นฉบับ  |   แสดงความคิดเห็น