หน้าหลัก เกี่ยวกับ ส.ส.ท. สมาชิก ส.ส.ท. บริการออนไลน์ แหล่งชุมชนคนออนไลน์ ลิ้งค์ ติดต่อส.ส.ท. และแผนที่  
  สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
 
 แผนกตำราสนับสนุนเทคนิค ฯ
 
     
 
  การเตรียมไฟล์ต้นฉบับ
 
 

 
 

เพื่อความสะดวกในการดำเนินการจัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ขอเสนอแนะรูปแบบของไฟล์ต้นฉบับที่นักเขียนควรจัดเตรียมดังนี้

ส่วนของข้อความ

  1. สามารถพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word , Pagemaker และ Indesign โดย save ไฟล์แยกเป็นบท ๆ
    หากต้องการจัดเป็นอาร์ตเวิร์กสำเร็จกรุณาสอบถามรายละเอียดของไฟล์งานล่วงหน้าจากสำนักพิมพ์
  2. ขนาดของตัวพิมพ์ ใช้ตัวบางขนาด 14 pt. ส่วนที่เป็นหัวข้อ ให้ใช้ขนาดใหญ่กว่า 14 pt. ตามลำดับความสำคัญ เช่น 16 pt. หรือ 18 pt. ส่วนที่ต้องการเน้นให้ขีดเส้นใต้ หรือใช้ตัวหนา - เอน 14 pt .

ส่วนของรูปประกอบ

  1. ไฟล์รูปที่เหมาะสม คือไฟล์ที่มีฟอร์แมต .tiff .eps. .psd. .jpg .bmp .pict ที่มีค่าความละเอียด (resolution) ขั้นต่ำ120-360 dpi และมีขนาดรูปเท่ากับงานพิมพ์จริง
  2. กรณีเป็นรูปลายเส้นที่สร้างจากโปรแกรม Illustrator หรือ Freehand ให้ save เป็นฟอร์แมตของโปรแกรมได้เลย
  3. กรณีมีรูปที่เป็นภาพถ่าย รูปจากหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ควรเป็นรูปที่มีความคมชัดและขนาดใหญ่
  4. กำหนดชื่อรูปให้ตรงกับที่ปรากฏในเนื้อหา

กรณีต้นฉบับที่เป็นสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ ท่านสามารถสอบถามการจัดเตรียมไฟล์ได้เพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2258-0320-5 ต่อ 1780 หรือ 1709

 

หนังสือออกใหม่  |  หนังสือทั่วไป  |  หนังสือวิชาการ  |  หนังสือขายดี
หมวดหนังสือ  |  เสนอต้นฉบับ  |  ติดต่อสำนักพิมพ์