TPA Robot

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2564

 1. ประกาศที่ 1 รายชื่อคณะกรรมการวิชาการและตัดสิน ฯ ประจำปี 2564
 2. ประกาศที่ 2 เปิดรับสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition
 3. ประกาศที่ 3 เปิดรับสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
 4. ประกาศที่ 4 เปิดรับสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน
 5. ประกาศที่ 5 เปลี่ยนแปลงวันจัดการฝึกอบรม และการแข่งขันรอบคัดเลือก
 6. ประกาศที่ 6 รายชื่อผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
 7. ประกาศที่ 7 รายชื่อผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition เกม ROBO SALENG
 8. ประกาศที่ 8 เปลี่ยนแปลงวันจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก เกม ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่แดนมังกร
 9. ประกาศที่ 9 แก้ไขขนาดและน้ำหนักลูกธนู
 10. ประกาศที่ 10 ยกเลิกจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition
 11. ประกาศที่ 11 รายชื่อผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน
 12. ประกาศที่ 12 รายละเอียดและเกณฑ์สอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน
 13. ประกาศที่ 13 ผลสอบคัดเลือก การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564