TPA Robot

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

กฎ-กติกา การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

รายละเอียดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562

  1. กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26
  2. กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 (อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล)
  3. กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 (อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล)