TPA Robot

ชุมชนคนรักหุ่นยนต์

กฎ-กติกา-ใบสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 (การแข่งขันหุ่นยนต์ลูกช่วงมังกรบิน)

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-PLC Competition ครั้งที่ 13

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18