พิธีจบการศึกษาของนักเรียนชาวญี่ปุ่นคอร์ส 1 ปี


ผ่านไปแล้วกับพิธีจบการศึกษาของเพื่อนๆ ชาวญี่ปุ่นที่มาเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. ของเรา ทีมงานโรงเรียนฯ ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ :)

 

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ TPAacademy Facebook