Japanese Japanese English English

ศูนย์แปลและล่าม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

บริการแปลเอกสารและล่ามภาษาญี่ปุ่น ไทย จีน อังกฤษ รวมทั้งภาษาอื่น ๆ

 1. บริการศูนย์แปลและล่าม
 2. ขั้นตอนการใช้บริการ
 3. ขั้นตอนการดำเนินงานแปล
 4. ขั้นตอนการดำเนินงานล่าม
 5. วิธีการชำระเงิน
 6. ติดต่อศูนย์แปลและล่าม
มีบริการล่าม
Online ผ่าน ZOOM
zoom

บริการศูนย์แปลและล่าม

บริการแปลเอกสารและล่าม

บริการแปลเอกสารและล่ามภาษาญี่ปุ่น ไทย จีน อังกฤษ ฯลฯ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญพร้อมรับรองเอกสารสำหรับใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือสถานทูต

บริษัทชั้นนำที่ให้ความไว้วางใจ
 • องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)
 • สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย (JTECS)
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
 • บริษัท คาลบี้ ธนาวัธน์ จำกัด
 • บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ซีพีแรม จำกัด
 • บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • Japan Quality Assurance Organization (JQA)

Services

ขั้นตอนการใช้บริการ

1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินงานแปลและล่าม พร้อมส่งต้นฉบับสำหรับแปล หรือเนื้อหางานล่ามและแผนที่ มาทางโทรสารหรืออีเมล
2 รอรับใบยืนยันการใช้บริการพร้อมชำระเงิน
3 เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ทางศูนย์แปลและล่ามจึงจะเริ่มดำเนินงานและส่งมอบงานตามกำหนด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินงาน

Download แบบฟอร์มประเมินงานแปล Download แบบฟอร์มประเมินงานล่าม

ขั้นตอนการดำเนินงานแปล

 1. ส่งเอกสารที่ต้องการแปล พร้อมแนบแบบฟอร์มประเมินงานแปลมาที่ศูนย์แปล ฝ่ายโรงเรียนภาษาหรือทางอีเมล tpatranslate@tpa.or.th
 2. ทางศูนย์แปลจะดำเนินการประเมินราคาค่าแปลเอกสาร ตามจำนวนตัวอักษร และความยากง่ายของเอกสารและจะกำหนดระยะเวลาที่คาดหวังว่างานจะเสร็จสมบูรณ์
  พร้อมส่งใบเสนอราคาค่าแปลเอกสารแก่ลูกค้า **ทางศูนย์แปลฯ ไม่รับจัด ART WORK ใดๆทั้งสิ้น**
 3. ลูกค้าสามารถยืนยันการดำเนินการแปลได้ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ในใบเสนอราคา (หากทางศูนย์แปลไม่ได้รับการยืนยันภายใน 7 วัน จะดำเนินการยกเลิกใบเสนอราคาทันที และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำลายเอกสารที่ลูกค้าส่งมา)
 4. กรุณายืนยันการดำเนินการงานแปล โดยลงนามผู้อนุมัติดำเนินการแปล, วันที่ และวิธีการชำระเงินในใบเสนอราคา พร้อมทั้งชำระค่าแปลเต็มจำนวน
  (ทางสมาคมได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % และราคานี้รวม VAT 7 % แล้ว)
 5. หลังจากที่ทางศูนย์แปลได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะเริ่มดำเนินการแปล **การประเมินระยะเวลางานเสร็จ (ที่แจ้งในใบเสนอราคา) จะเริ่มนับหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 6. หากทางลูกค้าได้ตกลงให้ทางศูนย์แปลดำเนินการแปลเรียบร้อยแล้ว แต่ภายหลังต้องการติดต่อขอยกเลิก ทางลูกค้าจำเป็นต้องชำระค่า Cancellation Charge เป็นจำนวน
  50 % ของใบเสนอราคา
 7. งานแปลที่รับไปแล้วจะมีผลรับผิดชอบภายใน 7 วันเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินงานล่าม

 1. ส่งข้อมูล รายละเอียด และแผนที่สถานที่ทำงานล่าม พร้อมแนบแบบฟอร์มประเมินงานล่ามมาที่ศูนย์แปล ฝ่ายโรงเรียนภาษาหรือทางอีเมล tpatranslate@tpa.or.th
 2. ทางศูนย์แปลฯ จะดำเนินการประเมินราคาค่าล่าม และกำหนดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพิ่มเติม (เช่น ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าที่พัก) รวมถึงค่าล่วงเวลาการทำงานด้วย
 3. ลูกค้าสามารถยืนยันการจ้างล่ามได้เมื่อทางศูนย์แปลฯ แจ้งว่าสามารถหาล่ามที่เหมาะสมสำหรับงานนั้นๆ ได้
 4. ลูกค้าสามารถยืนยันการจ้างล่ามโดยการ “ลงนามผู้อนุมัติดำเนินการล่าม” ในใบเสนอราคา พร้อมทั้งชำระค่าล่ามเต็มจำนวน
  (ทางสมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % และราคานี้รวม VAT 7 %แล้ว)
 5. หลังจากทางศูนย์แปลฯ ได้รับชำระเงินครบเต็มจำนวนแล้ว จึงจะดำเนินการส่งมอบล่ามให้แก่ลูกค้าโดยกำหนด วันเวลา พร้อมทั้งสถานที่นัดพบ โดยรายละเอียดการนัดพบจะตกลงกับลูกค้าอีกครั้ง
 6. หากทางลูกค้าได้ตกลงให้ทาง ส.ส.ท. จัดหาล่ามเรียบร้อยแล้ว แต่ภายหลังต้องการติดต่อขอยกเลิก ทางลูกค้าจำเป็นต้องชำระค่า Cancellation Charge เป็นจำนวน 50 % ของใบเสนอราคา หรือหากใช้ล่ามไม่ตรงตามรายละเอียดที่กรอกลงในแบบฟอร์มประเมินงานล่าม ทางสมาคมฯ จะขอยกเลิกการใช้บริการล่ามโดยทันที และลูกค้าจำเป็นต้องชำระค่า Cancellation Charge เป็นจำนวน 50 % ของใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” หรือชำระเงินสดด้วยตนเองที่สมาคมฯ
 2. การโอนเงินผ่านธนาคาร (Pay in Full) ในนาม “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” ดังนี้
  • bbl ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 1720239233 สาขาสุขุมวิท 43
  • scb ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 0092233253 สาขาสุขุมวิท 45

  หลังจากโอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณาแนบสำเนาใบโอนเงิน (Pay-In) พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
  และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อใช้ในการออกใบเสร็จ มายังอีเมล tpatranslate@tpa.or.th

  กรณีโอนเงิน จะได้รับใบเสร็จหลังจากวันโอนเงินประมาณ 3-7 วัน และจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือมารับด้วยตนเอง

ติดต่อศูนย์แปลและล่าม

534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. (พัก 12.00-13.00 น.)
โทรศัพท์ 0 2717 3000, 0 2258 0320 ต่อ 570
e-mail : tpatranslate@tpa.or.th / tpatranslate2@tpa.or.th