หนังสือใหม่


หนังสือแนะนำ


โหวต: ถ้าพูดถึงสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. คุณนึกถึงหนังสือแนวไหน ระหว่าง....

หนังสือเรียน แนวช่าง-เทคนิค
หนังสือเสริมทักษะ แนวคณิต-วิทย์
หนังสือจิตวิทยา-พัฒนาตนเอง
หนังสือเรียน แนวช่าง-เทคนิค
44%
หนังสือเสริมทักษะ แนวคณิต-วิทย์
30%
หนังสือจิตวิทยา-พัฒนาตนเอง
25%

 

มีผู้ร่วมโหวต 96 คน

กดโหวต


เล่าเรื่องหนังสือ

รอให้ถึงเกษียณก็สายเสียแล้ว : กลัวทำไมกับอายุที่มากขึ้น เพราะทุกอย่างเตรียมการได้

 

รวมทุกเรื่องที่ผู้สูงอายุและลูกหลานเป็นกังวล ทั้งเรื่องสุขภาพ การเงิน หลักประกันในอนาคต การดูแลยามเจ็บไข้ การจัดการทรัพย์สิน ฯลฯ เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุวัยเกษียณอยู่ในบ้านหรือผู้ที่เตรียมพร้อมจะเข้าสู่ช่วงเวลาเกษียณ เพราะคนวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านอารมณ์และวิถีชีวิตประจำวัน   


อ่านต่อ...