หนังสือใหม่


หนังสือแนะนำ


โหวต: ถ้าพูดถึงสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. คุณนึกถึงหนังสือแนวไหน ระหว่าง....

หนังสือเรียน แนวช่าง-เทคนิค
หนังสือเสริมทักษะ แนวคณิต-วิทย์
หนังสือจิตวิทยา-พัฒนาตนเอง
หนังสือเรียน แนวช่าง-เทคนิค
44%
หนังสือเสริมทักษะ แนวคณิต-วิทย์
33%
หนังสือจิตวิทยา-พัฒนาตนเอง
21%

 

มีผู้ร่วมโหวต 78 คน

กดโหวต


เล่าเรื่องหนังสือ

ถูกต้องทุกการตัดสินใจ : คู่มือการตัดสินใจสำหรับคนทำงานและนักธุรกิจ

 แค่ทำงานไว ก็ถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่น

บอกหลักคิดที่ถูกต้อง ขั้นตอนและเทคนิคในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาแบบกระชับ  ยกตัวอย่างโจทย์ในสถานการณ์ต่าง ๆ  พร้อมอธิบายวิธีคิดอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง

อ่านต่อ...