หนังสือใหม่


หนังสือแนะนำ


โหวต: งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 ที่ผ่านมา หนังสือใหม่เล่มไหนที่มาซื้อกัน

เตรียมพื้นฐาน สมการคณิต ม.ต้น
สรุปกฎหมาย สำหรับ จป.วิชาชีพ
ฟิสิกส์ ฉบับการ์ตูน ตอน คลื่น
เตรียมพื้นฐาน สมการคณิต ม.ต้น
7%
สรุปกฎหมาย สำหรับ จป.วิชาชีพ
67%
ฟิสิกส์ ฉบับการ์ตูน ตอน คลื่น
25%

 

มีผู้ร่วมโหวต 52 คน

กดโหวต


เล่าเรื่องหนังสือ

44 เฟรมเวิร์ก สุดยอดเครื่องมือคิดแก้ปัญหา : อาวุธสำคัญที่ใช้ในการคิดและตัดสินใจ
เฟรมเวิร์ก (Framework) คือ กรอบที่เป็นวิธีการแยกแยะเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ไม่ตกหล่น หรือซ้ำซ้อน ภายใต้การคิดอย่างมีตรรกะ ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวหรือปัญหาต่าง ๆ ในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น สามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และนำไปปฏิบัติได้จริง

อ่านต่อ...


TPA Publishing is on Facebook