หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-264-3
จำนวนหน้า : 376 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

เนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ หลักการอนุรักษ์วิทยา มลพิษสิ่งแวดล้อมและหลักการกำจัดมลสารแบบยั่งยืน/บูรณาการ หลักการประเมินผลกระทบระบบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน/บูรณาการ


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

เนื้อหาประกอบด้วย
- พื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
- หลักการอนุรักษ์วิทยา
- มลพิษสิ่งแวดล้อมและหลักการกำจัดมลสารแบบยั่งยืน/บูรณาการ
- หลักการประเมินผลกระทบระบบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์
- หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน/บูรณาการ

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสถานภาพสมดุลธรรมชาติแบบยั่งยืน


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book