หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ

หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-300-8
จำนวนหน้า : 424 หน้า
ราคา : 290 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักนิเวศวิทยาและวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ และประกอบการศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการทางชีวภาพ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหลักความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา 


สั่งซื้อหนังสือ    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ คือ หลักการจัดการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการอนุรักษ์เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาหลักนิเวศวิทยาและวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ และประกอบการศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการทางชีวภาพ

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหลักความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ได้แก่ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของระบบนิเวศ การถ่ายทอดสารอาหารและพลังงาน ประชากร ชุมชน และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดล้อมและการกำจัดสารปนเปื้อน ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต หลักการอนุรักษ์ทางชีวภาพและหลักการจัดการชีวภาพ

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสูงต่อไป 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book