SolidWorks : Advanced Surface Modeling ชิ้นงานพื้นผิวขั้นสูง

SolidWorks : Advanced Surface Modeling ชิ้นงานพื้นผิวขั้นสูง

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-329-9
จำนวนหน้า : 340 หน้า
ราคา : 320 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2551

คำแนะนำ

(มี CD ประกอบ)
เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SolidWorks ในการสร้างชิ้นงานพื้นผิว (Surface Modeling) ที่ต้องการความกลมกลืนและความเงางาม รวมถึงการขึ้นรูปชิ้นงาน Freeefrom ซึ่งเมื่อก่อนถือเป็นข้อจำกัดของ SolidWorks


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SolidWorks ในการสร้างชิ้นงานพื้นผิว (Surface Modeling) ที่ต้องการความกลมกลืนและความเงางาม รวมถึงการขึ้นรูปชิ้นงาน Freeefrom ซึ่งเมื่อก่อนถือเป็นข้อจำกัดของ SolidWorks

โดยเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานในการสร้าง การเขียนชิ้นงานผสมทรงตันและพื้นผิว การซ่อมแซมพื้นผิวเมื่อมีการนำเข้าไฟล์จากโปรแกรมอื่น การต่อเชื่อมและการปะพื้นผิวปลายท่อ การเขียนชิ้นงานต้นแบบ โดยใช้คำสั่งที่ช่วยให้นักออกแบบโมลด์ฉีดและโมลด์ปั๊มขึ้นรูปทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิชาการออกแบบแม่พิมพ์ และวิชาเขียนแบบวิศวกรรม

เหมาะกับผู้ที่สามารถใช้ SolidWorks ได้เป็นอย่างดี อาจารย์ นักศึกษาที่เรียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ออกแบบโมลด์ฉีดและโมลด์ขึ้นรูป รวมถึงผู้ที่สนใจในงานออกแบบพื้นผิวในระบบ 3 มิติ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book