ครบเครื่องเรื่องงานธุรการ

ครบเครื่องเรื่องงานธุรการ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ.วิชัย โถสุวรรณจินดา
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-347-3
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ราคา : 225 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2551

คำแนะนำ
รวมทุกเรื่องที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับงานธุรการควรรู้ !! 
เป็นคู่มือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานธุรการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การ

เพราะหาก “กองหนุน” อย่างงานธุรการแข็งแกร่ง งานผลิตหรืองานขายที่อยู่ "กองหน้า" ย่อมได้เปรียบ 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด
เนื้อหาของหนังสือครอบคลุมงานสำคัญ ๆ ของงานธุรการไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารสำนักงาน การจัดซื้อ การจัดระบบการสื่อสาร การบริหารงานเอกสาร การควบคุมภายใน การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาระบบงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ได้รวมเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงงานธุรการไว้ในภาคผนวก และในท้ายบทยังมีแบบทดสอบเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานธุรการไว้ด้วย
 
เหมาะสำหรับ
ผู้ที่รับผิดชอบในงานธุรการ หรือผู้ที่กำลังเข้ารับหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ ให้ได้เข้าใจถึงระบบงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตการดำเนินงานด้านธุรการอย่างแท้จริง
 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book