ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง

ครบเครื่องเรื่องการเจรจาต่อรอง

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ.วิชัย โถสุวรรณจินดา
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-335-0
จำนวนหน้า : 320 หน้า
ราคา : 195 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2551

คำแนะนำ

มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทุกด้านในการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ยังรวบรวมการเจรจาต่อรองแบบต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน ด้วยการอธิบายเนื้อหาที่ครบถ้วนและครอบคลุมแบบเข้าใจได้ง่าย สามารถเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ พร้อมด้วยเกม แบบทดสอบ และกรณีศึกษาเพื่อฝึกฝนสู่การเป็นสุดยอดนักเจรจาต่อรอง 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทุกด้านในการเจรจาต่อรอง ได้แก่ ความสำคัญของการเจรจา แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง ลักษณะของนักเจรจา การวางแผนในการเจรจา กระบวนการในการเจรจา อำนาจในการเจรจา การสื่อสารในการเจรจา และจริยธรรมในการเจรจา

นอกจากนี้ยังรวบรวมการเจรจาต่อรองแบบต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน ทั้งแบบแข่งขัน แบบร่วมมือ แบบสร้างความสัมพันธ์ แบบใช้ตัวแทน แบบการรวมกลุ่ม แบบใช้ฝ่ายที่สาม และการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน

ด้วยการอธิบายเนื้อหาที่ครบถ้วนและครอบคลุมแบบเข้าใจได้ง่าย สามารถเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางธุรกิจ การค้า การซื้อขาย หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน พร้อมด้วยเกม แบบทดสอบ และกรณีศึกษาเพื่อฝึกฝนสู่การเป็นสุดยอดนักเจรจาต่อรอง 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book