เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : นพดล เวชวิฐาน และ ชานนท์ ชมสุนทร
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-038-9
จำนวนหน้า : 264 หน้า
ราคา : 130 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2547

คำแนะนำ

เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักในการอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้นที่จำเป็น และมีแบบฝึกหัดให้ฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญพอที่จะนำไปใช้งานจริงในสถานประกอบการได้


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการออกแบบสร้างเครื่องจักรและการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม และจากการสอนวิชา เขียนแบบเทคนิค นานร่วมยี่สิบปีของผู้เขียน

มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักในการอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้นที่จำเป็น และมีแบบฝึกหัดให้ฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญพอที่จะนำไปใช้งานจริงในสถานประกอบการได้

เนื้อหาประกอบด้วย
- ประเภท
- เครื่องมือ
- เส้นที่ใช้ในการเขียนแบบ
- ภาพที่ใช้ในงานเขียนแบบ
- ภาพฉายในงานเขียนแบบ
- การเขียนภาพฉาย
- การเขียนภาพ 3 มิติ
- การเขียนภาพตัด
- มาตรฐานในงานเขียนแบบ
เป็นต้น


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book