ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor Professional (ฉบับมืออาชีพ)

ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor Professional (ฉบับมืออาชีพ)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ และ สมชาย ชูแก้ว
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-060-5
จำนวนหน้า : 296 หน้า
ราคา : 225 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2547

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Autodesk Inventor Professional ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยในการออกแบบ (CAD) โปรแกรมหนึ่ง ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างงานออกแบบ 3 มิติในอนาคต เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพทางด้านการออกแบบ และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน CAD ใด ๆ มาก่อน


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Autodesk Inventor Professional ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยในการออกแบบ (CAD) โปรแกรมหนึ่ง ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างงานออกแบบ 3 มิติในอนาคต

มีความสามารถในการจำลองการทำงานเพื่อหาข้อผิดพลาดในการออกแบบ สามารถนำชิ้นงานที่ออกแบบไปวิเคราะห์ CAE ด้วยวิธีทางไฟไนต์อิลิเมนต์ สร้างแม่พิมพ์ด้วย CAM และสร้างต้นแบบด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototyping ดังนั้น จึงสามารถถ่ายทอดจินตนาการของผู้ออกแบบได้ชัดเจนและสวยงาม รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และเสมือนชิ้นงานจริง ง่ายต่อการเรียนรู้

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพทางด้านการออกแบบ และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน CAD ใด ๆ มาก่อน โดยเฉพาะนักศึกษาระดับ ปวส. (ช่างอุตสาหกรรม) ป.ตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาอุตสาหการ และวิศวกร


หนังสือที่เกี่ยวข้อง