วิศวกรรมการฉีดพลาสติก

วิศวกรรมการฉีดพลาสติก

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-421-0
จำนวนหน้า : 248 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2553

คำแนะนำ

เนื้อหาครอบคลุมหลักการพื้นฐานในการฉีดพลาสติก 
การทำงานของชิ้นส่วนเครื่องฉีดที่สำคัญที่เกิดปัญหาได้บ่อยในอุตสาหกรรม  
พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมกว่า 30 กรณี  


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาครอบคลุมหลักการพื้นฐานในการฉีดพลาสติก
การทำงานของชิ้นส่วนเครื่องฉีดที่สำคัญที่เกิดปัญหาได้บ่อยในอุตสาหกรรม
การออกแบบระบบการไหลของพลาสติกในแม่พิมพ์ฉีด
การควบคุมการฉีด พารามิเตอร์ในการฉีด
การเปลี่ยนแปลงของพลาสติกในแม่พิมพ์และการประยุกต์ใช้ในงานระดับสูง
วิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงาน

พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมกว่า 30 กรณี  


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book