นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)

นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Makoto USUI
ผู้แปล : ชไมพร สุธรรมวงศ์ และ ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ / เรียบเรียงโดย ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
ISBN : 978-974-443-458-6
จำนวนหน้า : 480 หน้า
ราคา : 350 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2554

คำแนะนำ

เขียนโดยอดีตผู้บริหาร “เซเว่นอีเลฟเว่น เจแปน” ผู้นำเชนร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่น 
เนื้อหามุ่งประเด็นหลักที่ “ความหมาย” และ “นวัตกรรม” ของคำว่า “บริการ”
ที่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป และมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกธุรกิจ 
เน้นตัวอย่างและภาพประกอบในการอธิบาย เพื่อความเข้าใจและสามารถนำไปใช้งานต่อได้ 


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เขียนจากมุมมองด้านธุรกิจกว่า 25 ปี ของอดีตผู้บริหาร “เซเว่นอีเลฟเว่น เจแปน” ผู้นำเชนร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่น
โดยเนื้อหามุ่งประเด็นหลักที่ “ความหมาย” และ “นวัตกรรม” ของคำว่า “บริการ” ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพิ่มบทบาทมากขึ้นในทุกธุรกิจ
การวิเคราะห์สถานภาพ การตั้งสมมุติฐาน และการเรียบเรียงแนวคิดของธุรกิจในปัจจุบัน
โดยมองจากมุมของ “ผู้ดำรงชีวิต” ที่เป็นมากกว่าแค่ “ผู้บริโภค” หรือ “ลูกค้า”

เน้นตัวอย่างและภาพประกอบในการอธิบาย เพื่อความเข้าใจและสามารถนำไปใช้งานต่อได้
รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน IT  ในการสร้างและพัฒนา “นวัตกรรมการบริการ” ในธุรกิจสาขาต่าง ๆ และวิธีบริหารที่ใช้ IT อย่างถึงแก่น

เหมาะสำหรับ
นักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
สถาบันต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ รวมถึงผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจทุกประเภท 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง