การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยโปรแกรม ArcView 3.2a - 3.3

การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยโปรแกรม ArcView 3.2a - 3.3

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ.อุทัย สุขสิงห์
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-072-9
จำนวนหน้า : 368 หน้า
ราคา : 290 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2547

คำแนะนำ

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยหลักการและพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographaic Information System) ส่วนประกอบและการใช้งานส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ArcView 3.2a - 3.3 เหมาะสำหรับนักเรียน/นักศึกษา โปรแกรมเมอร์ ผู้ควบคุมระบบเครือข่าย และผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย
- หลักการและพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographaic Information System)
- ส่วนประกอบและการใช้งานส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ArcView 3.2a - 3.3
- การสร้างแผนที่ระบบดิจิทัลเบื้องต้น (Views)
- การสร้างตารางฐานข้อมูล (Tables) ของแผนที่ระบบดิจิทัล
- ความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่กับตารางฐานข้อมูล
- การสร้างแผนภูมิ (Charts) ของระบบข้อมูลแผนที่เพื่อนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ
- การสร้างแผนที่เพื่อนำออกไปใช้งาน
- การพัฒนาการเขียนโปรแกรม Avenue Scripts
- การเขียนโปรแกรม Avenue Scripts โดยใช้ Dialog Designer
- หลักการสร้างเบื้องต้นและการนำเสนอข้อมูลแบบ 3D เชิงพื้นที่
- การใช้คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น กำหนดขอบเขต (Buffer Zone)
- การคัดลอกแผนที่ (Clip)
- การลบเส้นที่ซ้ำกัน (Dissolve)
- การรวมพื้นที่ (Eliminate)
- การหาพื้นที่ซ้อนทับ (Identity & Intersect)
- การรวมแผนที่ (Map join)
- การแปลงข้อมูล Arcview 3.2a - 3.3 เป็น svg และ Java Script Arrays สำหรับแสดงบนเว็บเพจ
- วิธีการทำเป็น Map server โดยทำงานร่วมกับระบบฐาน MySQL และ php script

เหมาะสำหรับ
นักเรียน/นักศึกษา โปรแกรมเมอร์ ผู้ควบคุมระบบเครือข่าย และผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book