สอนหลักคิด แก้โจทย์คณิตตั้งแต่ประถม

สอนหลักคิด แก้โจทย์คณิตตั้งแต่ประถม

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Yasunari Tanaka
ผู้แปล : ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
ISBN : 978-974-443-559-0
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคา : 200 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2556

คำแนะนำ

ปฏิวัติวิธีการเรียน-การสอนเลขแบบเดิม ๆ สู่การพัฒนากระบวนการคิด เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

ทำไมโจทย์แบบไหนในหนังสือเรียนก็แก้ได้หมด...แต่เจอโจทย์ประยุกต์ในชีวิตจริงกลับทำไม่ได้ !?!

ปฏิวัติวิธีการเรียน-การสอนเลขแบบเดิม ๆ สู่การพัฒนากระบวนการคิด เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

แนะนำแนวทางการสอนเลขเพื่อพัฒนาความคิดเชิงตรรกะตั้งแต่ระดับประถม วิธีฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการแก้โจทย์ รวมถึงวิธีเลือกทำแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละขั้น

...เพราะช่วงเวลาเริ่มต้นนั้นสำคัญต่อการบ่มเพาะ “ทักษะการคิดเชิงตรรกะ”
หากละเลยแล้วเร่งรัดเรียนแต่สูตรสำเร็จ ก็เหมือนกับการเรียนอย่างฉาบฉวย
เป็นการละทิ้งโอกาสสำคัญที่จะได้เก็บเกี่ยวความรู้อันเป็นแก่นแท้ของการเรียนคณิตศาสตร์
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับตัวผู้เรียนในอนาคต


หนังสือที่เกี่ยวข้อง