การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก

การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-079-6
จำนวนหน้า : 296 หน้า
ราคา : 230 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2547

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานถึงการทดสอบสมบัติทางกลประเภทต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของพลาสติกที่ต่างจากหนังสือทั่วไป เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลักการของการทดสอบและใช้งานได้จริง เพื่อที่จะให้ได้คุณภาพของผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้อ่านถึงการทดสอบสมบัติทางกลประเภทต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของพลาสติกที่ต่างจากหนังสือทั่วไป โดยอธิบายทั้งในส่วนของทฤษฎีเบื้องต้นและหลักปฏิบัติของการทดสอบ ข้อจำกัดของการทดสอบ ตัวแปรที่กระทบถึงผลการทดสอบ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลักการของการทดสอบและใช้งานได้จริง เพื่อที่จะให้ได้คุณภาพของผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง

โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการทดสอบดังต่อไปนี้ คือ  
- การทดสอบแรงดึง  
- การทดสอบแรงดัด  
- การทดสอบแรงอัด  
- การทดสอบความแข็ง  
- การทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทก  
- การทดสอบการคืบตัว  
- การทดสอบความล้า  
- การเตรียมตัวอย่างและปรับสภาพ

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลาสติกหรือโพลิเมอร์ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีการผลิต ทดสอบ ออกแบบหรือใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการทดสอบสมบัติทางกลและการใช้งานของผลลัพธ์ที่ได้ ถึงแม้ผู้อ่านที่ไม่ได้ศึกษาทางพลาสติกโดยตรงก็ยังจะได้รับประโยชน์จากพื้นฐานเทคนิคการทดสอบต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book