เขียนแบบวิศวกรรม มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS)

เขียนแบบวิศวกรรม มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์ และ ไชยันต์ สิริกุล
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-574-3
จำนวนหน้า : 340 หน้า
ราคา : 350 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2557

คำแนะนำ

“เขียนแบบวิศวกรรม มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS)” เล่มแรกในประเทศไทย 
ตรงตามหลักสูตรที่สภาวิศวกรแห่งประเทศไทยกำหนด 
ปรับปรุงจาก "เขียนแบบวิศวกรรม (ระบบ ISO และเมตริก)"
ที่ได้รับรางวัลหนังสือยอดนิยม ที่มียอดขายมากกว่า 10,000 เล่ม 


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

“เขียนแบบวิศวกรรม มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS)” เล่มแรกในประเทศไทย
ตรงตามหลักสูตรที่สภาวิศวกรแห่งประเทศไทยกำหนด 
ปรับปรุงจาก "เขียนแบบวิศวกรรม (ระบบ ISO และเมตริก)"
ที่ได้รับรางวัลหนังสือยอดนิยม ที่มียอดขายมากกว่า 10,000 เล่ม  

เนื้อหาประกอบด้วย
- การกำหนดขนาด และหลักเกณฑ์การเขียนแบบทั่วไป 
- การเขียนแบบงาน CNC การเขียนภาพ 3 มิติ (Pictorial Drawing) การเขียนแบบงานกลึง เกลียวต่าง ๆ
- การเขียนแบบภาคตัด (Section)งานเชื่อม (Welding) งานย้ำหมุด  งานโครงสร้าง  ขนาดเหล็กรูปพรรณ
- การกำหนดพิกัดความเผื่อ (Tolerancing) ในแบบงาน การเขียนแบบชิ้นงานสวม การเขียนแบบชิ้นงานหล่อ
- การตัดชิ้นงาน ชิ้นงานตัดเอียง ภาพช่วย (Auxiliary Views) แผ่นคลี่ 
- พื้นฐานความเผื่อรูปร่าง (Geometrical Tolerance) สัญลักษณ์และความหมาย
- การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน (Standard Parts) ของเครื่องจักรกล
- การเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพระเบิด (Explode Views) การสเกตช์แบบงานด้วยมือเปล่า
- การเขียนแบบงานท่อ (Pipeline Drawing)
- การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Aided Drawing) การใช้โปรแกรม SolidWorks

เหมาะสำหรับ
นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค วิศวกร ใช้ประกอบการทำงาน  

หนังสือที่เกี่ยวข้อง