คู่มือวิศวกรไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง

คู่มือวิศวกรไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ลือชัย ทองนิล
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-610-8
จำนวนหน้า : 300 หน้า
ราคา : 280 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2558

คำแนะนำ

?หนังสือที่ได้รับรางวัล ?หนังสือยอดนิยม? ของ ส.ส.ท. ที่มียอดขายมากกว่า 10,000 เล่ม
"คู่มือวิศวกรไฟฟ้า" ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556
ที่มีการปรับปรุงใหม่และยังคงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เอาไว้แบบครบถ้วนสมบูรณ์


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือที่ได้รับรางวัล ?หนังสือยอดนิยม? ของ ส.ส.ท. ที่มียอดขายมากกว่า 10,000 เล่ม

"คู่มือวิศวกรไฟฟ้า" ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ที่มีการปรับปรุงใหม่และยังคงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เอาไว้แบบครบถ้วนสมบูรณ์
?
รวบรวมข้อมูล และตารางที่จำเป็นต้องใช้ในงานออกแบบ งานติดตั้ง?และการควบคุมงาน ที่วิศวกรไฟฟ้าต้องใช้งานบ่อย ๆ ไว้ในเล่มเดียวกัน?เพื่อความสะดวกในการค้นหาและพกติดตัว เป็นข้อมูลที่ทันสมัย สามารถใช้อ้างอิงได้ ?

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ?
? สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า การแปลงหน่วย และมาตรฐาน IEC ?
? การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า?
? ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า?
? ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน?
? เครื่องป้องกันกระแสเกิน กระแสลัดวงจร
? การต่อลงดิน?
?
สำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการทำงานของวิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า และผู้ที่สนใจ


หนังสือที่เกี่ยวข้อง