ระบบกำจัดฝุ่นและการระบายอากาศ

ระบบกำจัดฝุ่นและการระบายอากาศ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ฉัตรชัย นิมมล
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-105-9
จำนวนหน้า : 308 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

เป็นหนังสือที่ผู้อ่านสามารถใช้เป็นคู่มือสำหรับการออกแบบระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศ โดยจะเน้นในกรณีของระบบระบายอากาศเฉพาะจุด และตัวอย่างประกอบการอธิบายที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อศึกษาระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศเฉพาะจุดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือที่ผู้อ่านสามารถใช้เป็นคู่มือสำหรับการออกแบบระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศ โดยจะเน้นในกรณีของระบบระบายอากาศเฉพาะจุด

เนื้อหาในหนังสือกล่าวถึง
- พื้นฐานการออกแบบระบบกำจัดฝุ่นทั้งระบบ
- การออกแบบเครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง และไซโคลนดักฝุ่น
- พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับพัดลมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
- ตัวอย่างประกอบการอธิบายที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศเฉพาะจุด รวมถึงสามารถนำพื้นฐานความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปต่อยอดเพื่อศึกษาระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศเฉพาะจุดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต 

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศเฉพาะจุด 
วิศวกรและช่างเทคนิคที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม
รวมถึงนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book