เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระบบการวัดและระบบควบคุม

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระบบการวัดและระบบควบคุม

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-103-2
จำนวนหน้า : 292 หน้า
ราคา : 230 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงคุณสมบัติและหลักการทำงานของเซนเซอร์แบบต่าง ๆ เทคนิคการปรับแต่งสภาพสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบสัญญาณขององค์ประกอบส่วนถัดไปของระบบ รวมทั้งแนวคิดในการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ในระบบการวัดและระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงคุณสมบัติและหลักการทำงานของเซนเซอร์แบบต่าง ๆ เทคนิคการปรับแต่งสภาพสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบสัญญาณขององค์ประกอบส่วนถัดไปของระบบ รวมทั้งแนวคิดในการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ในระบบการวัดและระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซึ่งเขียนขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมาเป็นระยะเวลายาวนาน และจากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียนในหลายสถาบัน จนกลายเป็นผลึกแห่งความคิดซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้

เหมาะสำหรับ
ใช้เป็นตำราเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. จนถึงปริญญาตรี ในหลักสูตรวิชาระบบควบคุม วิชาเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ หรือวิชาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล (เมคาทรอนิกส์)

นอกจากนี้ ยังเหมาะเป็นหนังสืออ่านประกอบสำหรับวิศวกรโรงงาน ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องทำงานเกี่ยวกับระบบการวัดและควบคุมกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกด้วย 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book