สบาย ๆ เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษ

สบาย ๆ เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
ผู้แปล :
ISBN : 974-956-979-2
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา : 130 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2546

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้สนใจสามารถฝึกฝนการพูดได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะต้องพูดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการพูดต่อที่ชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดในงานสังคม งานธุรกิจ งานวิชาการ การพูดในที่ประชุม การกล่าวปราศรัย การกล่าวแสดงความยินดี การสัมภาษณ์ ฯลฯ ซึ่งการพูดเหล่านี้ บางครั้งก็สามารถเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ แต่บางครั้งก็ต้องพูดโดยกะทันหัน ไม่รู้ตัวล่วงหน้า จึงได้แนะนำเทคนิค วิธีการจัดวางตัว และการแต่งกายให้เหมาะสมกับการพูดในโอกาสนั้น ๆ

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้สนใจสามารถฝึกฝนการพูดได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะต้องพูดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ผู้อ่านจะได้ทราบหลักเกณฑ์และเทคนิคการพูดในโอกาสต่าง ๆ และในบทบาทของผู้พูดแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการพูดของตนให้น่าสนใจ ได้สาระ ชวนให้ติดตาม มีลำดับขั้นตอน ใช้สำนวนและภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม และเข้าใจง่าย โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาในการพูดเป็นภาษาอังกฤษ ก็สามารถเริ่มต้นพูดได้โดยใช้ศัพท์และสำนวนที่ให้ไว้ในตัวอย่างต่าง ๆ  หรือสามารถปรับเปลี่ยนวิธีพูดให้เป็นของตนเอง โดยการดัดแปลงและเพิ่มเติมข้อมูลที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และการพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก

เหมาะสำหรับ
นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ นักบริหาร รวมถึงผู้ประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพ ที่ต้องการฝึกฝนการพูดเป็นภาษาอังกฤษ โดยเริ่มต้นจากการพูดตามรูปแบบที่ได้ให้ไว้ในหนังสือเล่มนี้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book