รู้จัก... ระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing)

รู้จัก... ระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : นิพนธ์ บัวแก้ว
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-055-9
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ราคา : 100 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2547

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับระบบการผลิตแบบลีนว่าคืออะไร มีแนวคิดอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร มีเครื่องมืออะไรบ้าง และมีความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไรในการนำไปใช้งาน  


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) เป็นระบบการผลิตที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นระบบการผลิตที่ดีที่สุดในขณะนี้ เป็นระบบที่ทำให้เกิดมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมุ่งเน้นในการขจัดความสูญเปล่าในงานต่าง ๆ ซึ่งใช้แนวคิดในเรื่องคุณค่าของงานที่กระทำโดยผลที่คาดหวังก็คือ การมีต้นทุนที่ต่ำ เพิ่มผลผลิต และทำให้ลูกค้าพึงพอใจทั้งในแง่ของคุณภาพ ราคา และการจัดส่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับระบบการผลิตแบบลีนว่าคืออะไร มีแนวคิดอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร  และมีเครื่องมืออะไรบ้าง  มีความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไรในการนำไปใช้งาน  

เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นคู่มือลีนเบื้องต้นสำหรับ
ผู้บริหาร วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ
ฝ่ายควบคุมการผลิตที่ต้องการเริ่มต้นในการนำแนวคิดและวิธีการของลีนไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ถึงแม้ว่าความรู้ส่วนใหญ่จะพูดถึงแต่ในโรงงาน แต่สามารถนำหลักการและแนวคิดไปใช้ได้ดีในธุรกิจอื่น ๆ อีกด้วย  


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book