การประมาณจำนวนวัสดุก่อสร้างอาคาร [วิธีลัด]

การประมาณจำนวนวัสดุก่อสร้างอาคาร [วิธีลัด]

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย
ผู้แปล :
ISBN : 974-443-010-9
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ราคา : 150 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2547

คำแนะนำ

เหมาะสำหรับ
เป็นคู่มือสำหรับการประมาณราคาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการประมาณราคากลางของบริษัทที่ปรึกษา ผู้ประมาณราคา สถาปนิก วิศวกร และผู้ที่สนใจงานวิศวกรรมก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย
จุดประสงค์และคำแนะนำในการใช้ข้อมูล โดยเฉพาะการนำตัวเลขในตารางต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้มาใช้ประโยชน์ในการประมาณจำนวนวัสดุ และประมาณราคาที่ต้องการความรวดเร็ว แต่การที่ต้องคิดอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้จำนวนวัสดุและราคาตามต้องการนั้น จำเป็นต้องมีสถิติที่ใช้เป็นคู่มือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่ผู้ประมาณราคาจะได้ในการประมาณราคาหรือวัสดุเบื้องต้น

ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้คิดประมาณจำนวนวัสดุ คอนกรีตเสริมเหล็ก และงานไม้ ซึ่งเป็นวัสดุหลักที่จะใช้ในการก่อสร้าง ทั้งงานฐานราก งานเสา งานคาน งานพื้น และงานเบ็ดเตล็ด ทำให้สามารถประมาณราคา รวมทั้งเรื่องต่าง  ๆ ที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง เช่น คุณสมบัติของผู้ประมาณราคา ประโยชน์ความสำคัญของการประมาณราคา และลักษณะของงานการประมาณราคา

เหมาะสำหรับ
เป็นคู่มือสำหรับการประมาณราคาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการประมาณราคากลางของบริษัทที่ปรึกษา ผู้ประมาณราคา สถาปนิก วิศวกร และผู้ที่สนใจงานวิศวกรรมก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book