คู่มือออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตโดยวิธี ACI CODE

คู่มือออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตโดยวิธี ACI CODE

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย
ผู้แปล :
ISBN : 974-443-007-9
จำนวนหน้า : 112 หน้า
ราคา : 90 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2546

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง การคำนวณเพื่อการออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต โดยเน้นให้เข้าใจถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ได้อัตราส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมกับแต่ละงาน และเหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ในแต่ละท้องที่ 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง การคำนวณเพื่อการออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต โดยเน้นให้เข้าใจถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ได้อัตราส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมกับแต่ละงาน และเหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ในแต่ละท้องที่

นอกจากนี้ยังแนะนำการปรับอัตราส่วนผสมให้เลือกใช้ในหน่วยน้ำหนักและปริมาตร ซึ่งได้แสดงผลการคำนวณในรูปของตารางสำเร็จรูปที่สามารถนำไปเลือกใช้ได้ตามกำลังอัดประลัยของคอนกรีตตามต้องการ ช่วยให้สะดวกในการปฏิบัติงานจริง และทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้กำลังอัดของคอนกรีตมากขึ้น

เหมาะสำหรับ

วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง อาจารย์และนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book