ครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจขนาดย่อม (แนวปฏิบัติและกรณีศึกษา)

ครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจขนาดย่อม (แนวปฏิบัติและกรณีศึกษา)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : วิชัย โถสุวรรณจินดา
ผู้แปล :
ISBN : 974-9569-13-x
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคา : 120 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2546

คำแนะนำ

คู่มือที่มีครบทุกเรื่องที่ผู้สนใจและผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมควรรู้ เพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จ  


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เรียบเรียงจากประสบการณ์การเป็นผู้บรรยายในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  

เนื้อหากล่าวถึงเคล็ดลับของความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจขนาดย่อม, ช่องทางในการทำธุรกิจขนาดย่อม, รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม, การเริ่มประกอบธุรกิจขนาดย่อม, การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง, การบัญชี, การจัดการเงินทุน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดซื้อ, การควบคุมสินค้าคงเหลือ, การบริหารการตลาด, กลยุทธ์การโฆษณาและส่งเสริมการขาย จนถึงเรื่องภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดย่อม โดยมีกรณีศึกษาประกอบทุกเรื่อง  

เหมาะสำหรับศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมรายใหม่ หรือเพื่อพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมให้เติบโตและก้าวหน้า เป็นคู่มือที่มีครบทุกเรื่องที่ผู้สนใจและผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมทุกคนควรรู้ เพื่อเป็นหลักประกันของความสำเร็จ  


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book