การพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี SIX SIGMA

การพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี SIX SIGMA

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : นพ.สิทธิ์ศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
ผู้แปล :
ISBN : 974-956-991-1
จำนวนหน้า : 292 หน้า
ราคา : 230 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2546

คำแนะนำ

เนื้อหาของหนังสือ "คู่มือการพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี Six Sigma" เล่มนี้เป็นการประเมินคุณภาพขององค์กรโดยใช้หลักการทางสถิติเข้ามาช่วย คือ ใช้ค่าความแปรปรวน หรือ Sigma โดยเทียบได้กับระดับคุณภาพเป็นร้อยละ ถ้าร้อยละยิ่งมาก แสดงว่าระดับความพอใจของลูกค้ายิ่งสูง


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาของหนังสือ "คู่มือการพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี Six Sigma" เล่มนี้เป็นการประเมินคุณภาพขององค์กรโดยใช้หลักการทางสถิติเข้ามาช่วย คือ ใช้ค่าความแปรปรวน หรือ Sigma โดยเทียบได้กับระดับคุณภาพเป็นร้อยละ ถ้าร้อยละยิ่งมาก แสดงว่าระดับความพอใจของลูกค้ายิ่งสูง โดยมีการเปรียบเทียบระดับความพอใจตั้งแต่ 1 Sigma จนถึง 6 Sigma

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและองค์กรทั่วไปที่ไม่ใช่โรงพยาบาล โดยนำเนื้อหามาอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อสารให้เข้าใจเป็นตอน ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการัฒนาองค์กรได้ตามต้องการ

เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร บุคคลที่อยู่ในวงการคุณภาพ และองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพตามที่กำหนด


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book