กลศาสตร์ของแข็ง ฉบับเสริมประสบการณ์

กลศาสตร์ของแข็ง ฉบับเสริมประสบการณ์

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี, สถาพร วังฉาย
ผู้แปล :
ISBN : 974-443-066-4
จำนวนหน้า : 552 หน้า
ราคา : 300 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2547

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคำนวณการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และการค้นหาสาเหตุของความเสียหายในการออกแบบ ที่ผู้ออกแบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี โดยในเล่มผู้เขียนได้อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้เป็นระบบมากขึ้น


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคำนวณการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และการค้นหาสาเหตุของความเสียหายในการออกแบบ ที่ผู้ออกแบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี โดยในเล่มผู้เขียนได้อธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้เป็นระบบมากขึ้น

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย
การคำนวณ โดยเริ่มจากการหาแรงภายใน ความเค้นเนื่องจากแรงบิด โมเมนต์ดันภายในคาน ความเค้นเนื่องจากโมเมนต์ดัด ความเค้นเนื่องจากแรงเฉือนบนหน้าตัด การรวมความเค้น การวิเคราะห์ความเค้นสูงสุด การหาระยะการโก่งงอสูงสุด การออกแบบเสา เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

นักศึกษา ผู้ออกแบบทางด้านเครื่องกล ผู้ที่สนใจทั่วไป


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book