ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ.อุทัย สุขสิงห์
ผู้แปล :
ISBN : 974-443-019-2
จำนวนหน้า : 340 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2547

คำแนะนำ

เป็นหนังสือที่กล่าวถึงความรู้พื้นฐาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างและหน่วยความจำของไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ซึ่งมีระบบการทำงานที่ซับซ้อน 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่กล่าวถึงความรู้พื้นฐาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างและหน่วยความจำของไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ซึ่งมีระบบการทำงานที่ซับซ้อน

ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เป็นพื้นฐานและเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบควบคุมไฟจราจร เป็นต้น ประกอบด้วยรูปภาพที่สร้างขึ้นเพื่อเข้าใจง่าย

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีหลักสูตรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book